Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

OIVA-vuorovaikutusmalli®

Tikoteekin tarjoaman OIVA-prosessin kohderyhmänä on vaikeimmin puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoavien yhteisöjen työntekijät.

OIVA-vuorovaikutusmallin tavoitteena on vahvistaa yhteisön vuorovaikutusta. Työntekijät oppivat yhä osaavammiksi vuorovaikutuskumppaneiksi yhteisönsä puhevammaisille jäsenille. Tavoitteena on yhteisö, jossa jokainen arjen tilanne nähdään mahdollisuutena vuorovaikutukseen ja jossa jokainen yhteisön jäsen nähdään ihmisenä, jolla on mielipiteitä ja mahdollisuus ilmaista niitä. Onnistunut vuorovaikutus lisää puhevammaisen ihmisen mahdollisuuksia olla tasavertainen ja aloitteellinen kumppani.

Yhdeksän kuukautta kestävä prosessi sisältää koulutusta, video-ohjaustapaamisia ja itsenäistä työskentelyä.

OIVA-prosessissa on selkeä rakenne ja työvälineet, jotka jäävät yhteisön käyttöön prosessin jälkeen. Osallistujat ovat aktiivisia prosessin toteuttajia: työntekijät videoivat ja toteuttavat sovittuja konkreettisia tavoitteita arjessa, jolloin toimintamalli jää yhteisön arkeen prosessin päätyttyä.

OIVA-vuorovaikutusmallia on kehitetty Kehitysvammaliiton Tikoteekissa vuodesta 2002.  OIVAa on testattu erilaisissa yhteisöissä. OIVA on tutkitusti vaikuttava työskentelytapa.

Onnistuneessa vuorovaikutuksessa tärkeää on

 • Läsnäoleminen
 • Odottaminen
 • Vastaaminen
 • Ilmaisun mukauttaminen
 • Tarkistaminen

OIVA-työskentelyn aikana työntekijät oppivat käyttämään tietoisesti näitä osaavan kumppanuuden elementtejä (LOVIT®).

Katso video LOVIT -hyvää mieltä kohtaamisiin (www.youtube.com)

OIVA-työskentelyssä Onnistutaan ja Innostutaan Videon Avulla. Työntekijät videoivat arjen vuorovaikutustilanteita. Yhdessä OIVA-ohjaajan kanssa työntekijät etsivät videolta onnistuneita hetkiä ja tavoiteltavaa toimintaa, jota halutaan jatkossa lisää. Kuva näyttää konkreettisesti, mitä osaamista yhteisössä jo on, jolloin työntekijöiden käsitys omasta osaamisestaan vahvistuu. Kuva tekee puhevammaisen ihmisen sanattomat viestit näkyviksi. 

OIVA lisää sekä työntekijöiden että puhevammaisten ihmisten hyvinvointia:

 • Työntekijät herkistyvät puhevammaisen ihmisen viesteille.
 • Puhevammainen ihminen aktivoituu ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan, kun hänen viestinsä huomataan.
 • Puhevammaisen ihmisen tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen vähenee.
 • Työhön tulee uutta sisältöä ja arjen tilanteisiin lisää mielekkyyttä, kun työntekijät oppivat ymmärtämään paremmin puhevammaista ihmistä.

Koko työyhteisö hyötyy OIVA-vuorovaikutusmalliin osallistumisesta:

 • OIVA parantaa palvelujen laatua.
 • OIVA lisää työntekijöiden ammattitaitoa ja tuo erityisosaamista.
 • OIVA lisää työyhteisön vuorovaikutusta ja työntekijöiden yhteisöllisyyden tunnetta.
 • OIVA voidaan sitoa yksikön omiin kehittämistavoitteisiin ja käyttää niissä työkaluna.
 • OIVA on käytännönläheinen työskentelytapa, josta on hyötyä pitkäksi aikaa.
 • OIVA vastaa kokonaisen tiimin täydennyskoulutustarpeeseen.

Miten mukaan OIVA-vuorovaikutusmalliin?

OIVA-työskentely alkaa elo-syyskuussa ja päättyy touko-kesäkuussa. OIVAan osallistuvat työntekijät työskentelevät tiimissä yhteisten asiakkaiden kanssa. Työskentelyä ohjaa Tikoteekin OIVA-ohjaaja.

Pyydä tarjous yhteisöllenne sopivasta kokonaisuudesta

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen
kaisa.martikainen(at)kvl.fi
puh. (09) 348 09 362 tai Tikoteekin toimisto (09) 348 09 370

Sivu päivitetty: 31.03.2017