Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Voimauttava vuorovaikutus

Voimauttava vuorovaikutus (intensiivinen vuorovaikutus) on kehityksellinen toimintamalli. Siinä käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen henkilöiden kanssa kommunikointiin.

Mallin (engl. Intensive Interaction) kehittivät 1980-luvulla englantilaisen Harperburyn erityiskoulun työntekijät työskennellessään vaikeasti kehitysvammaisten lasten kanssa. Tikoteekki on tehnyt yhteistyötä englantilaisen Intensive Interaction Instituten kanssa vuodesta 2009.

Yhdessäolo luo kommunikoinnin perustan

Voimauttava vuorovaikutus perustuu kehitysvaiheisiin, jotka jokainen meistä on käynyt läpi lapsena. Menetelmässä lähdetään liikkeelle taidoista, joita henkilöllä jo on.

Tärkeintä on vuorovaikutus itsessään. Tarve olla yhteydessä toiseen ihmiseen on perustavanlaatuinen. Kommunikaation tarkoituksena ei välttämättä ole vaihtaa tietoja tai pyytää asioita, vaan yhdessäolo.

Voimauttavan vuorovaikutuksen tarkoituksena on, että varhaisten vuorovaikutustaitojen varassa olevat ihmiset oppivat kommunikoinnin perustan. Tämä oppiminen tapahtuu saumattomassa yhteistyössä toisen ihmisen kanssa. Myös kumppani tarvitsee taitoja olla yhdessä hänen kanssaan juuri oikealla ja sopivalla tavalla.

Lähestymistapa auttaa varhaisten taitojen varassa viestiviä ihmisiä olemaan yhteydessä muihin ihmisiin. Tämä lisää elämänlaatua.

Tikoteekki tuo toimintamallin Suomeen

Tikoteekissa on käännetty suomeksi toimintamallin perusteos Voimauttava vuorovaikutus - Opas toimintatavan käyttöön sekä kirjaan liittyvä DVD. Ne ovat myynnissä Opikkeessa.

Papunettiin on tuotettu perustietoa voimauttavasta vuorovaikutuksesta ja koottu suomenkielisiä materiaaleja helpottamaan mallin käyttämistä.

Mallin kehittäjä Dave Hewett on kouluttanut Suomessa Tikoteekin järjestämissä tilaisuuksissa neljä kertaa vuosina 2011 - 2016. Lisäksi Dave Hewett on konsultoinut keskuksen työntekijöitä. Kaksi Tikoteekin työntekijää on opiskellut ja valmistunut Englannissa Intensive Interaction Co-ordinatoriksi.

Tikoteekin työntekijät ovat toteuttaneet voimauttavaa vuorovaikutusta kehitysvammaisille ja autistisille ihmisille palveluja tarjoavissa päiväkodeissa, asumis- ja päivätoimintayksiköissä ja ohjanneet näiden yksiköiden henkilökuntaa. Lisäksi keskus järjestää voimauttava vuorovaikutus -aiheisia koulutuksia sekä tilauksesta että kaikille avoimina koulutuksina. Voimauttavaa vuorovaikutusta työssään jo käyttäville on perustettu verkosto, jolla on oma FB-ryhmä (www.facebook.com)

Lisätietoja: kaisa.martikainen(at)kvl.fi

Sivu päivitetty: 04.05.2018