Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden saatavuusTikoteekki-verkoston sivuille on koottu tietoa apuvälineistä, käyttömahdollisuuksista ja saatavuusperusteista. Sivusto on kohdennettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Saatavuuskäytännöt on rajattu lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviin kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineisiin. Näitä on täydennetty ja päivitetty huomioiden teknisten apuvälineiden jatkuva kehittyminen. Lisäksi sivuille on koottu yleisiä saatavuuskäytäntöjä sairaanhoitopiirien alueellisista apuvälineiden saatavuusperusteista, jotka löytyvät internetistä.

Kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinetarpeen määrittely perustuu aina asiakkaan yksilölliseen apuvälinearviointiin. Toistaiseksi apuvälineiden saatavuudessa esiintyy alueellista vaihtelua, johtuen sairaanhoitopiirien laatimista omista saatavuusperusteista. Sivuille koottujen apuvälineiden saatavuuskäytäntöjen ja -perusteiden tavoitteena on, että apuvälineiden tarvitsijat saavat tasa-arvoisesti palveluita riippumatta siitä missä päin Suomea he asuvat.

Apuvälineiden luokituskoodit on merkitty uusimman ISO 9999-standardin mukaisesti, jotka löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen testikoodistopalvelimelta.

"Lisäksi tulisi huomioida"-otsikon alle on kirjattu Tikoteekki-verkoston hyviä toimintakäytäntöjä kommunikoinnin ja tietotekniikan apuvälinepalveluista. Hyvät käytännöt perustuvat Tikoteekki-verkoston henkilöstön ammatillisiin näkemyksiin. Näkemykset ovat osittain ristiriidassa sairaanhoitopiirien toimintakäytäntöjen kanssa.

Sivu päivitetty: 27.06.2017

Lähetä palautetta