Arviointipalvelut

Papunet-verkkopalveluyksiköstä voi tilata selkokielisten verkkopalveluiden saavutettavuuden arviointeja. Arvioimme saavutettavuutta asiantuntija-arviointeina ja käyttäjätestauksilla.

Saavutettavuuden arvioinnit tekee moniammatillinen tiimi, joka on perehtynyt laajasti saavutettavuuteen ja käytettävyyteen. Tiimiin kuuluu it-suunnittelijoita, graafinen suunnittelija ja psykologi.

Selkokielisen verkkopalvelun maksuton tarkastus selkotunnuksen myöntämiseksi

Selkokielisille verkkosivustoille voi hakea selkotunnusta. Tunnuksen myöntää Selkokeskus. Sen saaminen edellyttää sekä verkkosivuston saavutettavuuden että tekstien selkeyden tarkastamista. Selkotunnuksen myöntämistarkastuksessa Papunet-verkkopalveluyksikkö tarkastaa verkkosivuston saavutettavuuden ja Selkokeskus sisällön selkokielisyyden.

Oleellisimmat tiedot saavutettavuuden tarkastuksesta:

 • Tarkastus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat toteuttaneet tai toteuttamassa selkokielisen verkkosivuston tai sen osan ja haluavat käyttää selkotunnusta sivustolla.
 • Tarkastus sisältää
  • it-suunnittelijan tekemän verkkosivuston tarkastuksen verkkopalvelujen selkoheuristiikkojen pohjalta
  • tarkastusraportin, johon on listattu verkkosivuston korjattavat kohteet.
 • Tarkastuksen toimitusaika on 2–4 viikkoa tilauksesta.
 • Tarkastus on maksuton.

Kaikki suomenkieliset selkosivustot, joille on myönnetty selkotunnus, on koottu Papunetin selkosivuille.

Ohjeita selkokirjoittajille on Selkokeskuksen sivuilla. Ohjeita verkkopalveluiden kehittäjille ja toteuttajille on Papunetin saavutettavuussivuilla sekä materiaalista kootussa PDF-oppaassa.

Selkokielisen verkkopalvelujen saavutettavuuden asiantuntija-arviointi

Selkokielisen verkkopalvelun saavutettavuuden asiantuntija-arvioinnissa eli ns. heuristisessa arvioinnissa Papunet-verkkopalveluyksikön asiantuntijat käyvät läpi tutkittavan verkkopalvelun ja etsivät sen mahdolliset saavutettavuusongelmat. Heuristinen arviointi perustuu tiettyihin tarkistussääntöihin eli heuristiikkoihin. Arviointiin kuuluu kattava kirjallinen arviointiraportti, jossa annetaan korjauskohteiden lisäksi ratkaisuvaihtoehdot ongelmiin.

Oleellisimmat tiedot arvioinnista:

 • Arviointi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat toteuttaneet tai toteuttamassa selkokielisen verkkosivuston ja tarvitsevat selkologon myöntämistarkistusta tarkemman arvioinnin palvelun soveltuvuudesta käyttäjäryhmilleen.
 • Arviointi sisältää
  • 2–3 it-suunnittelijan tekemän verkkosivuston asiantuntija-arvioinnin verkkopalvelujen selkoheuristiikkojen pohjalta
  • arviointiraportin (10–20 sivua), johon on koottu verkkosivuston korjattavat kohteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot.
 • Arvioinnin toimitusaika on enintään 2 kk tilauksesta.
 • Arvioinnin hinta riippuu verkkopalvelun laajuudesta.


Verkkosivuston sisällön selkokielisyyden tarkastuksen voi tilata erikseen Selkokeskuksesta.

Selkokielisen verkkopalvelun saavutettavuuden asiantuntija-arviointi ja käyttäjätestaus

Selkokielisen verkkopalvelun saavutettavuuden asiantuntija-arviointia voidaan tukea käyttäjätestauksilla. Käyttäjätestauksilla saadaan lisätietoa verkkopalvelun toimivuudesta halutuilla käyttäjäryhmillä. Käyttäjätestauksissa käyttäjät itse arvioivat verkkopalvelun saavutettavuutta.

Papunet-verkkopalveluyksikkö järjestää ja tekee käyttäjätestaukset. Ennen testausta määritetään yhteistyössä arvioinnin tilaajan kanssa verkkopalvelun tärkeimmät käyttäjäryhmät. Testiryhmä koostetaan tämän määrittelyn pohjalta.

Oleellisimmat tiedot arvioinnista:

 • Arviointi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat toteuttaneet tai toteuttamassa selkokielisen sivuston ja tarvitsevat selkologon myöntämistarkistusta ja asiantuntija-arviointia tarkemman arvioinnin palvelun soveltuvuudesta käyttäjäryhmilleen.
 • Arviointi sisältää
  • 2–3 it-suunnittelijan tekemän verkkosivuston asiantuntija-arvioinnin verkkopalvelujen selkoheuristiikkojen pohjalta
  • 4–5 kohderyhmään kuuluvan käyttäjän suorittaman verkkosivuston käyttäjätestauksen
  • arviointiraportin (10–20 sivua), johon on koottu sekä asiantuntija-arviointiin että käyttäjätestaukseen perustuen verkkosivuston korjattavat kohteet ja niiden ratkaisuvaihtoehdot.
 • Arvioinnin toimitusaika on enintään 2 kk tilauksesta.
 • Arvioinnin hinta riippuu verkkopalvelun laajuudesta.

Verkkosivuston sisällön selkokielisyyden tarkastuksen voi tilata erikseen Selkokeskuksesta.

Arviointireferenssit

Papunet-verkkopalveluyksikkö on tehnyt saavutettavuuden arvioinnin mm. seuraavista selkosivuista:

 

Lisätietoa ja tarjouspyynnöt

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli
puh. 040 837 8348, sami.alli(at)kvl.fi