Koulutukset

Papunetin asiantuntijat kouluttavat vuonna 2017 muun muassa Papunetin työkalujen käytöstä sekä verkkopalveluiden saavutettavuudesta.

Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys verkkosivuilla

 • 3.5.2017 kello 13–15.30
 • Helsinki
 • 90 e

Koulutus antaa perustiedot siitä, miten eri vammat ja rajoitteet vaikuttavat verkkosivujen käyttöön ja miten erityistarpeet huomioidaan sivuston suunnittelussa. Koulutuksessa painottuu selkokielen käyttäjäryhmien näkökulma, mutta siinä annetaan perustietoa myös yleisestä saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä ja EU:n saavutettavuusdirektiivistä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Tietoa selkokielisten verkkosivujen saavutettavuudesta.

Papunetin tilauskoulutukset

Papunet tarjoaa myös eri tilanteisiin ja tarpeisiin räätälöityjä luentoja ja koulutuksia, joiden pituus vaihtelee tilaajan tarpeen mukaan. Kouluttajat ovat Papunetin saavutettavuuden asiantuntijoita ja verkkotoimittajia. Koulutuksen tavoitteista, kestosta ja hinnasta sovitaan erikseen.

Tarjoamme luentoja tai koulutusta seuraavista aihepiireistä:

Mitä saavutettavuus on?

 • saavutettavuus verkkopalveluissa
 • saavutettavuuden arvioinnin periaatteet
 • saavutettavuuden osa-alueet
 • käyttäjäryhmät

Selkokielinen verkkopalvelu

 • selkokielisen sivuston perustaminen
 • selkokielisen verkkopalvelun suunnittelun periaatteet
 • selkokielisen verkkopalvelun rakenne
 • selkokielisen verkkopalvelun navigaatio
 • selkokielisen verkkopalvelun typografia ja ulkoasu

Helppokäyttöinen ja selkokielinen yhteisöpalvelu

 • suunnittelun periaatteet
 • käyttäjälähtöiset menetelmät
 • palvelun erityispiirteet

Helppokäyttöisten pelien ja sovellusten käyttöliittymäsuunnittelu

 • kohderyhmän tarpeiden huomioiminen
 • ulkoasu
 • toiminnallisuus

Verkkopalvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu erityisryhmille

 • tiedon eri esittämistavat
 • käyttäjälähtöisyys
 • suunnittelua tukevat tutkimukset

Lisätietoa ja tarjouspyynnöt

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli
puh. 040 837 8348, sami.alli(at)kvl.fi

----

Papunet tarjoaa myös eri tilanteisiin ja tarpeisiin räätälöityjä luentoja ja koulutuksia, joiden pituus vaihtelee tilaajan tarpeen mukaan.

Lue lisää

Kehitysvammaliiton kaikki koulutukset