Koulutukset

Papunetin asiantuntijat kouluttavat vuonna 2018 verkkopalveluiden saavutettavuudesta ja helppokäyttöisyydestä.

Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys verkkosivuilla

18.4.2018 Kehitysvammaliitto, Helsinki
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa

7.11.2018 Kehitysvammaliitto, Helsinki
Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterissa.

Puolen päivän koulutus antaa perustiedot siitä, miten eri vammat ja rajoitteet vaikuttavat verkkosivujen käyttöön, ja miten erityistarpeet huomioidaan sivuston suunnittelussa.

Koulutuksessa painottuu selkokielen käyttäjäryhmien näkökulma ja palveluiden helppo ymmärrettävyys. Koulutus antaa perustietoa myös yleisestä saavutettavuudesta, hyvistä käytännöistä sekä EU:n saavutettavuusdirektiivistä.

Koulutuksessa käytetään runsaasti esimerkkejä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat perustiedot saavutettavuudesta verkkosivustoilla ja ymmärtävät käyttäjäryhmien erilaisia vaatimuksia. Koulutus on mahdollista tilata työyhteisöön.

Tietoa selkokielisten verkkosivujen saavutettavuudesta.

Papunetin tilauskoulutukset

Papunet tarjoaa myös eri tilanteisiin ja tarpeisiin räätälöityjä luentoja ja koulutuksia, joiden pituus vaihtelee tilaajan tarpeen mukaan. Kouluttajat ovat Papunetin saavutettavuuden asiantuntijoita ja verkkotoimittajia. Koulutuksen tavoitteista, kestosta ja hinnasta sovitaan erikseen.

Tarjoamme luentoja tai koulutusta seuraavista aihepiireistä:

Mitä saavutettavuus on?

 • saavutettavuus verkkopalveluissa
 • saavutettavuuden arvioinnin periaatteet
 • saavutettavuuden osa-alueet
 • käyttäjäryhmät

Selkokielinen verkkopalvelu

 • selkokielisen sivuston perustaminen
 • selkokielisen verkkopalvelun suunnittelun periaatteet
 • selkokielisen verkkopalvelun rakenne
 • selkokielisen verkkopalvelun navigaatio
 • selkokielisen verkkopalvelun typografia ja ulkoasu

Helppokäyttöinen ja selkokielinen yhteisöpalvelu

 • suunnittelun periaatteet
 • käyttäjälähtöiset menetelmät
 • palvelun erityispiirteet

Helppokäyttöisten pelien ja sovellusten käyttöliittymäsuunnittelu

 • kohderyhmän tarpeiden huomioiminen
 • ulkoasu
 • toiminnallisuus

Verkkopalvelun käyttäjälähtöinen suunnittelu erityisryhmille

 • tiedon eri esittämistavat
 • käyttäjälähtöisyys
 • suunnittelua tukevat tutkimukset

Lisätietoa ja tarjouspyynnöt

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli
puh. 040 837 8348, sami.alli(at)kvl.fi

----

Papunet tarjoaa myös eri tilanteisiin ja tarpeisiin räätälöityjä luentoja ja koulutuksia, joiden pituus vaihtelee tilaajan tarpeen mukaan.

Lue lisää

Kehitysvammaliiton kaikki koulutukset

Tietosuojaseloste