Papunet-sivusto

Papunet on verkkosivusto puhevammaisuudesta, kommunikoinnista ja saavutettavuudesta.

Sivuston kautta tarjotaan tietoa puhevammaisuudesta ja materiaalia kommunikointiin sekä tiedotetaan puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista. Lisäksi sivustolla on tietoa saavutettavien verkkopalveluiden toteuttajille.

Tietoa-sivuilla kerrotaan puhevammaisuudesta, vuorovaikutuksesta, eri kommunikointikeinoista sekä kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineistä.

Materiaalia-sivuilla on valmiita ja muokattavia materiaaleja, työkaluja sekä ideoita arjen vuorovaikutus- ja kommunikointitilanteisiin ja itsenäisen toiminnan tueksi.

Teemat-sivuille on koottu aihepiireittäin Papunetin eri sivuilla olevia sisältöjä. Teemasivujen aiheina ovat muun muassa kuvakommunikointi, kommunikointikansiot, muisti, aistit ja viittomat.

Saavutettavuussivuilla on tietoa Papunetin saavutettavuusprojekteista, selkokielen käytöstä verkossa sekä verkkopalveluiden yleisestä saavutettavuudesta.

Selkosivuilla on tietoa eri aiheista selkokielellä.

Kuvasivuilla on tietoa, ohjeita, loruja ja lauluja kuvilla tuettuna. Sivujen yhteydessä on myös perheille ja ammattilaisille vinkkejä kuvasivujen käyttöön.

Helppokäyttöisille pelisivuille on koottu pelejä ja verkkokirjoja eri-ikäisille ja eri tavoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille.

Selkosanomat on selkokielinen ajankohtaislehti verkossa. Selkosanomien yhdeydesä ilmestyy viikoittain myös uutisia kuvilla.

Kaveripiiri on puhe- ja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille suunnattu helppokäyttöinen yhteisöpalvelu, jossa voi löytää uusia kavereita ja pitää yhteyttä tuttuihin verkon kautta.

Suomenkielisten sivujen lisäksi osa Papunetin sisällöistä on myös ruotsiksi ja englanniksi.

Vuonna 2016 sivustolla käytiin hieman yli 1,8 miljoonaa kertaa.

Tietosuojaseloste