Papunet-tiimi
A A A

Papunetin toiminta

Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Papunet on saavutettava verkkosivusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille. Sivuston kautta tarjotaan lähi-ihmisille sekä alan ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa ja materiaalia kommunikointiin sekä tiedotetaan puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista.

Papunet pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhä useammat toimijat – erityisesti julkiset toimijat – tuottavat saavutettavia selkokielisiä verkkopalveluita. Yksikkö kehittää ohjeita saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamiseen, arvioi selkokielisten verkkosivujen saavutettavuutta sekä kouluttaa ja konsultoi saavutettavuudesta.

Papunet on osa Kehitysvammaliittoa. Toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Taustaa

Papunet aloitti toimintansa vuonna 2001 Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin interaktiivinen palveluverkko Internetissä -projektina. Projekti toteutettiin yhteistyössä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, Autismi- ja Aspergerliiton, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf:n, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Suomen CP-liiton kanssa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Papunet muuttui Kehitysvammaliiton pysyväksi toiminnaksi ja omaksi verkkopalveluyksikökseen vuonna 2004.

Yhteistyö

Papunet toimii edelleen tiiviissä yhteistyössä perustajärjestöjensä kanssa. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden alan kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Papunet on myös mukana alan asiantuntijayhteisöissä.

Anna palautetta tästä sivusta