Papunetin tehtävät

Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Papunetin tavoitteena on, että lähi-ihmiset ja alan ammattilaiset ja opiskelijat saavat tietoa puhevammaisuudesta, erilaisista kommunikointikeinoista ja apuvälineistä sekä työkaluja ja materiaalia käytännön työhön.

Papunetin tavoitteena on, että myös puhevammaisille sekä muille oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitseville ihmisille on verkossa saavutettavassa muodossa tietoa ja ajanvietettä sekä mahdollisuus yhteydenpitoon helppokäyttöisten verkkosovellusten ja sosiaalisen median avulla.

Papunet pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että yhä useammat toimijat – erityisesti julkiset toimijat – tuottavat saavutettavia selkokielisiä verkkopalveluita. Yksikkö kehittää ohjeita saavutettavien verkkopalveluiden toteuttamiseen, arvioi selkokielisten verkkosivujen saavutettavuutta sekä kouluttaa ja konsultoi saavutettavuudesta.

Papunet on osa Kehitysvammaliittoa.

Toiminnan päärahoittaja on Stea.

Tiedotus

Papunet tiedottaa kuulumisistaan sähköpostitiedotteella. Kun liityt postituslistalle, saat tietoa Papunetin uutuuksista suoraan omaan sähköpostiisi.

Liity postituslistalle lomakkeella.

Lähettämäsi tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään ainoastaan Papunetin tiedotukseen.

Tutustu sähköpostitiedotuksen rekisteriselosteeseen.

Papunet tiedottaa alan ajankohtaisista asiosta myös sosiaalisen media kanavien kautta.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

Papunet Facebookissa    
Papunet Twitterissä    
Paputuubi   

Taustaa

Papunet aloitti toimintansa vuonna 2001 Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin interaktiivinen palveluverkko Internetissä -projektina. Projekti toteutettiin yhteistyössä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, Autismi- ja Aspergerliiton, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf:n, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Suomen CP-liiton kanssa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Papunet muuttui Kehitysvammaliiton pysyväksi toiminnaksi vuonna 2004.

Tietosuojaseloste