Somettamalla uutta kohtaamista

Nuori mies nojaa seinään, käyttää kännykkää ja hymyilee.

Papunetissa on käynnistynyt Somettamalla uutta kohtaamista -hanke (2017-2019), jossa rohkaistaan ja tuetaan yksinäisiä nuoria ja aikuisia sosiaaliseen kanssakäymiseen sosiaalisen median keinoin. Hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen.

Taustaa

Meillä jokaisella on tarve kuulua johonkin ja tuntea olevamme hyväksytty. Meillä on tarve tuntea olevamme jollekin tärkeä, ja tuntea toinen ihminen läheiseksi ja tärkeäksi. Meillä on tarve jakaa ajatuksiamme ja elämäämme. Se vaikuttavat itsetuntoomme, hyvinvointiimme ja terveyteemme.

Yksinäisyys koskettaa kuitenkin monia. Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämää, ja joka kymmenes on jatkuvasti yksinäinen. Erityistä tukea tarvitsevat ihmiset kokevat yksinäisyyttä vielä useammin. Siksi on tärkeää luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja sosiaalisen kanssakäymiseen myös siinä tukea tarvitseville.

Tavoitteet

Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa rohkaistaan tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia sosiaaliseen kanssakäymiseen sosiaalisen median keinoin. Hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen, ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen.

Hankkeessa luodaan helppokäyttöinen sosiaalisen median palvelu, jossa voi viestiä muiden käyttäjien kanssa ja harjoitella turvallisesti vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Palvelussa voi tutustua uusiin ihmisiin, siellä voi etsiä itselleen ystävää, keskustelu- tai seurustelukumppania tai sopivaa seuraa erilaisiin harrastuksiin. Palvelun avulla voi löytää samassa elämätilanteessa olevia tai samanhenkisiä, samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Tavoitteena on myös lisätä käyttäjien itsetuntemusta ja itseluottamusta. Palvelu rohkaisee sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden käyttäjien kanssa ja luomaan sosiaalisia verkostoja ja aitoja ihmissuhteita, myös verkon ulkopuolella.

Tuotokset

Hankkeessa kehitettävä saavutettava sosiaalisen median palvelu toimii verkossa, ja siitä tehdään sovellukset yleisimpiin mobiilikäyttöjärjestelmiin. Palvelussa käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa joko suoraan tai erilaisten ryhmien kautta. Palvelun kautta voidaan suunnitella tapaamisia ja tapahtumia karttapalveluita hyödyntäen. Palveluun voidaan toteuttaa myös erilaisia harjoituksia ja testejä esim. sosiaalisten taitojen tai itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisäämiseksi. Palvelu ei toimi kriisityön auttamiskanavana, mutta moderoinnista ja turvallisuudesta vastaa ylläpito, joka voi ohjata käyttäjiä olemassa oleviin auttamiskanaviin.

Palvelu on avoin kaikille käyttäjille, mutta sen toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota saavutettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen ja erityistä tukea tarvitseviin käyttäjiin. Palvelussa huomioidaan myös esteettömyyden tekniset vaatimukset. Palvelussa otettaan huomioon monikanavaisuus, käyttäjillä on kommunikoinnin apuna kuva- ja äänituki, ja palvelussa voi jakaa myös kuvallista materiaalia.

Palvelun tekninen toteutus täsmentyy hankkeen edetessä.  

Palvelu toteutetaan käyttäjälähtöisesti, sitä suunnitellaan, kehitetään ja testataan yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset.

Pääkohderyhmiä ovat

  • Syrjäytymisriskissä olevat kehitys- ja puhevammaiset nuoret ja aikuiset
  • Selkokieltä tarvitsevat nuoret ja aikuiset
  • Nuoret ja aikuiset, joilla on haasteita oppimisessa tai vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä
  • Nuoret ja aikuiset, joilla on muista syistä vaikeuksia käyttää perinteisiä sosiaalisen median palveluita

Saavutettavuudesta ja helppokäyttöisyydestä hyötyvät kaikki, joten kehitettävää palvelua voidaan soveltaa myös muille käyttäjäryhmille.

Toteutus

Hankkeesta vastaa Kehitysvammaliitto, ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

Yhteystiedot

Tanja Räsänen
Projektipäällikkö
tanja.rasanen[at]kvl[dot]fi
puh. 09 3480 9233

Ronja Oja
Sovellussuunnittelija
ronja.oja[at]kvl[dot]fi

Mia Purho
Projektisuunnittelija
mia.purho[at]mielenterveysseura[dot]fi

Sami Älli
Saavutettavuussyksikön johtaja
sami.alli[at]kvl[dot]fi
puh. 09 3480 9383