Planeetta X –hanke

Planeetta X – osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa –hanke toteutettiin Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikössä yhteistyössä Espoon Eestinmetsän koulun kehitysvammaisten nuorten sekä heidän opettajan ja avustajien kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa vuorovaikutteinen ja viihteellinen verkkopeli yhteistyössä kehitysvammaisten nuorten kanssa. Tavoitteena oli myös arvioida erityisesti tekniikan alalla käytössä olevan ISO standardin mukaista käyttäjäkeskeisen suunnittelumallin soveltuvuutta erityisryhmille suunnattujen verkkopalveluiden kehittämisessä.

Pelihanke käynnistyi marraskuussa 2005. Hankkeen aikana Eestinmetsän koulun oppilaat ja Papunetin työntekijät ideoivat yhdessä, valitsivat toteutettavat pelit, laativat pelien käsikirjoitukset sekä testasivat ja toteuttivat pelit. Planeetta X –peliympäristö avattiin Papunetin sivuilla maaliskuussa 2007. 

Hanketta rahoitti Nokia.

 

Tekijät

Suunnittelu

Eestinmetsän koulun oppilaat:

Emil Ignatius
Ellinoora Kaivola
Jenny Kärkkäinen
Toomas Lahtinen
Virpi Lumme
Marja Annika Olo
Nea Peltonen
Veli-Pekka Pokkinen
Joonas Rasinen
Jonne Salin
Tuomas Saukkonen
Jenni Virtanen
Tuula Virtanen

Opettaja:

Hanna Fontell

Avustajat:

Johanna Aarrekorpi
Riikka Kiuru
Magnus Lindblom
Juha-Pekka Salo

Suunnittelu ja toteutus

Papunet-verkkopalveluyksikkö:

Päivi Honkonen
Kimmo Kyyhkynen
Marianna Ohtonen
Tanja Räsänen

Kuvitus:

Jani Ikonen

Ääniympäristöt:

Sami Jaamala

 

Joissakin peleissä on käytetty luvanvaraisesti PCS-kuvia (The Picture Communication Symbols ©1981-2007 Mayer-Johnson Inc., Solana Beach, CA. USA. All rights reserved worldwide. Used with permission. www.mayer-johnson.com).

 

Papunet-sivusto

Papunet on verkkosivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä.

Sivusto on suunnattu erityisesti ihmisille, joilla on vaikeuksia puheen tuottamisessa, ymmärtämisessä tai tietokoneen käytössä, selkokielen käyttäjille sekä heidän lähi-ihmisilleen ja alan ammattilaisille.

Sivustoon on koottu laajasti ja keskitetysti alan tietoa, mutta se on myös esteetön toimintaympäristö eri tavoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille.

Papunetin peli-, kuva-, bliss- ja selkosivut tarjoavat tietoa, tarinoita ja tehtäviä sekä mahdollisuuden toimintaan ja itsensä ilmaisuun. Sivut sopivat sekä vapaa-aikaan että kuntoutukseen ja opetukseen harjoiteltaessa vuorovaikutustaitoja, puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä tietokoneen käyttöä.

Papunetin yleiskielisillä sivuilla on tietoa vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kommunikointikeinoista, apuvälineistä, ohjelmista ja puhevammaisten tulkkipalvelusta sekä ideoita ja materiaaleja arkeen, vapaa-aikaan ja kuntoutukseen. Sivuilla voi myös osallistua keskusteluun sekä saada tietoa alan koulutuksista ja muista ajankohtaisista asioista.

Yleis-, selko- ja pelisivut on toteutettu myös ruotsiksi ja pelisivut englanniksi.

Papunet-sivusto löytyy osoitteesta www.papunet.net.

 

Papunet-verkkopalveluyksikkö

Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää esteetöntä ja tasa-arvoista viestintää.

Yksikkö kehittää ja toteuttaa esteettömiä verkkopalveluita puhevammaisille ihmisille, selkokielen käyttäjille, heidän lähi-ihmisilleen ja alan ammattilaisille.

Yksikkö tuottaa Papunet-sivuston sekä ylläpitää teknisesti alan toimijoiden omia verkkosivuja ja kehitysvamma-alan verkkosivustoa Verneriä. Yksikkö myös kouluttaa ja konsultoi esteettömistä verkkopalveluista sekä tekee verkkosivujen esteettömyysarviointeja puhevammaisten ihmisten ja selkokielen käyttäjien näkökulmasta.

Yksikön toiminnan painopistealueita verkkopalveluiden kehittämisessä ovat käyttäjien osallisuus, käyttäjälähtöinen suunnittelu ja käytettävyystutkimukset.

Yhteystiedot

Papunet-verkkopalveluyksikkö
Kehitysvammaliitto ry
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
puh. (09) 34890
papunet@famr.fi