Ajan kuva ja autismin kirjo

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sergio Palao/CATEDU

Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Maailmassa, jossa on paljon ääri-ilmiöitä ja konflikteja mutta myös positiivisia asioita autismin kirjon kannalta. Uusia mahdollisuuksia. Seuraavassa muutamia ajatuksia näistä.

Yhdenvertaisuus ja eri ryhmien oikeudet – länsimaissa politiikassa ei voida enää ohittaa yhdenvertaisuuden ja eri ryhmien oikeuksien ajamista ja uusien keinojen etsimistä erilaisten viiteryhmien yhdenvertaisuuteen ja rauhanomaiseen yhteiseloon. Myös autismin kirjon henkilöiden tarpeet ovat nousseet esille keskusteluun ja autismin asiaa edistetään monissa eri muodoissa ja monien toimesta - asiantuntijoista autismiaktivisteihin.

Neurodiversiteetti  - itse pidän ajatuksesta, että autisteja ei pidä normalisoida mutta autismi pitää normalisoida. Eli että on normaalia olla joko neurotyypillinen tai autisti tai jotain siltä väliltä. Autismin näkeminen kehityshäiriön tai neuropsykiatrisen oireyhtymän sijaan uutta koulukuntaa on autismin näkeminen neurodiversiteetin näkökulmasta.  Itseäni myös kiinnostaa jostain lukemani ajatus esim. bipolaarisuuden näkemisestä myös neurodiversiteetin ilmentymänä. Monilla luovilla henkilöillähän ilmenee bipolaarisuutta.  Medikalisoinnin sijaan voimme etsiä tapoja elää todeksi neurodiversiteettiä arjessa.

IT maailma – sen varmaan jokainen autismia vähänkään tunteva tietää, että tietotekniikka pääsääntöisesti sopii autisteille. Se tarjoaa toisteisuutta, ennakoitavuutta, yhteyksiä verkossa, suuren informaatiomäärän saatavuuden verkossa, mahdollisuuden osallisuuteen verkon kautta muutamia etuja mainitakseni. Joissain maissa IT firmat jopa haluavat palkata erityisesti autisteja esim. koodaajiksi heidän pikkutarkkuutensa ja järjestelmällisyytensä takia.

Uusyhteisöllisyys ja kansainvälisyys – elämme globaalissa maailmassa ja globaaliuden vastapainona yhteiskunnissa syntyy paikallisuutta, uusyhteisöllisyyttä, esim. arvojen tai kiinnostusten ympärille. Tällainen sopii hyvin autisteille – elämä osin netissä, osin uusyhteisöllisyyden viitekehyksessä. Ryhmäkoditkin voi mieltää uusyhteisöllisyyden ilmentymiksi.

Individualismi – jos vaikka vielä 1500-luvulla elämää ajateltiin yhteisöjen kautta – kuten opin lukiessani Lutherin ajan ajatusmaailmasta - ja ehdoilla, niin nykypäivänä trendinä on individualismi. Tämä sopii hyvin autisteille, jotka ovat ehkä tavanomaista yksilöllisempiä kykyprofiileissaan ja kiinnostuksissaan. Individualismi on myös omiaan synnyttämään osaltaan uusyhteisöllisyyttä kun pelkkä minä minä minä ei enää ihmisille riitä.

Projektityön maailma pitkien urien sijaan – selkeästi rajatut projektit, joissa on alku, keskikohta, loppu ja siirtymä uuteen projektiin sopii kokemukseni mukaan autistiseen tapaan ajatella ja toimia.

Tieteen edistysaskeleet – tiede on hyvin vahva keino selvittää ilmiöiden ja maailman toimintaa. Myös autismia tutkitaan ja saadaan jatkuvasti lisää relevanttia tietoa tästä ilmiöstä. Positiivista on myös kokemusasiantuntijuuden ottaminen mukaan keskusteluun siitä, mitä autismi on ja mikä on autistille hyväksi.

Tieteellisen tiedon soveltaminen – tieteellistä tietoa voidaan soveltaa arjen parantamiseksi myös autistien kohdalla. Oma lempiesimerkkini tästä on Maslowin tarveteorian soveltaminen autistin tarpeiden hahmotukseen. Maslowin mukaan kaikilla ihmisillä on fysiologisia, turvallisuuden, rakkauden/liittymisen, arvostuksen, itsensä toteuttamisen sekä itsensä ylittämisen tarpeita. https://fi.wikipedia.org/wiki/Maslow'n_tarvehierarkia Jos hahmotetaan tältä pohjalta niin neurotyypillisten kuin autistien tarpeita, ne voidaan saada samalle viivalle ja samalla säilyttää yksilöllisyys ja tarpeiden ilmenemisen moninaiset muodot ja pyrkiä yhdenvertaisuuteen tarpeiden täyttämisen suhteen. Tasapäistäminen marginalisoi, mutta esim. Maslowin käsittein voidaan säilyttää yksilöllisyys samalla luokitellen tarpeita isompien yläkäsitteiden alle.

Löytäkäämme kukin keinoja täyttää tarpeemme ja saada osallisuutta tämän ajan haastavassa maailmassa.

Blogiterkuin

Pia