Arkisto 2013

Kirjoittajan Santra kuva

Taiteilijoista nauttien

Muistan jo lapsuudessani kotiini tulleen postin kautta kortteja, joiden tekijöinä ovat olleet vammaiset taitelijat. Olen saanut myöhemminkin nauttia erilaisten taiteilijoiden esityksistä. Kun näen sellaisen, minulla herää ajatuksia, joita käsittelen tällä kerralla blogissani.
Kirjoittajan Santra kuva

Luottamustehtävien hoitamisesta

Uusien luottamustointen alkaessa pohdin usein, mitä saan ja mitä minulta edellytetään. Jälkimmäinen kysymys herättää lisäpohdinnan: onko vaikeavammaisuuteni, erityisesti puhevammani, este jonkin asian hoitamiselle? Henkilökohtaiset avustajani ja puhevammaisten tulkkini luonnollisesti auttavat käytännön toimissani.
Kirjoittajan Pia kuva

Taiteesta ja autismista

Olen kohta soittanut selloa vuoden. Hyväksi onnekseni löysin hyvän, tarpeeksi vaativan opettajan Sibelius Akatemiasta. Eilen illalla ajattelin sellotunnin jälkeen, että onpa ihana, kun on oppinut musiikin kieltä (teoriaa) ja sellotekniikkaa niin, että voin soittaa paremmin ja puhua soittamisesta opettajani kanssa.
Kirjoittajan Santra kuva

Vammaisuuden kirousko?

Vaikeavammaisena eläminen ei toisinaan ole helppoa. Kaikilla tietenkin on elämässään ylä- ja alamäkiä, mutta vammaisuus tuo omat mausteensa jokapäiväiseen arkeen – se saattaa tehdä tavallisestakin tilanteesta eriskummallisen.
1 kommentti
Kirjoittajan Santra kuva

Laitoskuntoutusta

Vaikeavammaisella on oikeus muun muassa Kelan kustantamana päästä laitoskuntoutukseen. Riippuen henkilön vamman vaikeudesta ja hänen muusta tilanteesta ynnä muusta, laitoskuntoutusjakson pituus vaihtelee. Tosin on ollut huomattavissa, että Kela on tiukentanut laitoskuntoutuksen kriteereitä.
Kirjoittajan Santra kuva

Vaikuttamisen ihanuus?

Olemalla järjestöaktiivi uskon antavani omista voimavaroistani muille sekä saavani elämääni paljon. Entä sitten, miten jaksaa, kun toisinaan saa kuravettä silmilleen?
2 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Autismi ja suorituspaineet

Suorituspaineita voisi hyvin verrata esimerkiksi auton rengaspaineisiin: alipaineella ei voi ajaa, sopivalla paineella ajo sujuu mukavasti ja ylipaine korostaa töyssyjä – vastoinkäymisiä – tai jopa räjäyttää renkaan.
2 kommenttia
Kirjoittajan Santra kuva

Avustajista edelleen

Haluan vielä jatkaa avustajista, joita olen käsitellyt kahdessa blogikirjoituksessani. Ajattelen tämän olevan niin olennainen asia, että asian monipuolinen valottaminen on mielestäni kannattavaa.
Kirjoittajan Santra kuva

Henkilökohtainen avustaja

Edellisessä blogissani kerroin yleisesti avustajista. Nyt kohdistan ajatukseni erityisesti henkilökohtaisiin avustajiini, joita minulla on ollut vuodesta 1988 eli 25 vuotta. Sitä ennen kouluaikanani oli koulunkäyntiavustajia.