Autismin kirjosta ja politiikasta

Piirroshahmoja pöydän ääressä

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sclera

Tässä muutama sana politiikasta. Minusta elämme tämänkaltaisessa poliittisessa tilanteessa ja tässä tilanteessa myös autismin kirjon henkilöiden työllistämistä tulisi miettiä.

Kiinnostuksella olen seurannut näitä hallitusneuvottelijoita. Itse koen, että oikeistopolitiikassa korostetaan omaa yritteliäisyyttä, ja vasemmistopolitiikassa taas huolenpitoa niistä, jotka eivät pärjää oman yritteliäisyyden avulla.

Nyt on selvästi ilmassa oman yritteliäisyyden painottaminen ja tämän tehostaminen, funktionaalisuus (ei enää esimerkiksi akateemista vapautta vaan nopeasti opinnot ja sitten työelämään veronmaksajaksi) ja luovien uusien ratkaisujen etsiminen vähemmillä resursseilla. Opposition tehtäväksi jää sitten toimia huolenpidon puolesta vähäosaisten aseman parantamiseksi.

Minä näen poliitiikan yritteliäisyyden ja huolenpidon välisen tasapainon etsimisenä yhteiskunnassa.

Vuosien aika olen oppinut ymmärtämään oikeistopolitiikkaa, vaikka omat poliittiset arvoni ovatkin vasemmalla – huolenpidon varmistamisessa. Osaan kuitenkin tarvittaessa olla yritteliäskin.

Tämä tapa laittaa autismin kirjon aikuiset eläkkeelle on tuota huolenpitoa. Toisaalta nykytrendi on miettiä autismin kirjon henkilöiden työllistymistä eli yritteliäisyysnäkökulma nostaa päätään. Mistä löydetään autismin kirjon henkilöille sopivia työpaikkoja niin, että heidän panoksensakin tulee yhteiskuntaan ja että he ovat veronmaksajia.

Itse koen, että rutiinityöt tai asiantuntijatyöt ovat kaksi päälinjaa joiden parista työllistymistä voidaan etsiä. Autismin kirjolla funktionaalisuus usein korostuu sosiaalisen viihtymisen sijaan. Tämä voi tehostaa työntekoa. Ja jos painotetaan toiminnan funktionaalisuutta, tarvitaan uusia luovia ratkaisuja toimintaan ja myös sosiaalisuuteen. Itse koen, että tarvitaan nimenomaan monikulttuurista sosiaalisuutta. Erilaisilla ihmisillä on funktionaalisesti erilaiset sosiaaliset tarpeet, jotka ovat heidän olemuksensa ja joista he eivät voi luopua, koska ne perustuvat siihen miten kognition kullakin toimii. Tällöin on kunnioitettava erilaisia kognitioita ja annettava niille tilaa eli panostettava monikulttuurisuuteen!

Itseäni auttaa nähdä tämä aika edellä mainituilla tavoin. Toivottavasti inspiroi sinuakin!

Blogiterveisin
Pia