Autistin kuormittumisesta

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sclera.

Tämänkertainen blogini on lista. Lista asioista, jotka kuormittavat autistia ja ehdotuksia toiminnasta, joka helpottaa kuormittumista.

 • keskeiskoherenssi ja yleinen älykkyys kuormittavat enemmän autistia kuin struktuurit osina ja Gardnerin mukainen moniälykkyysteoria (esim keskitytään kerralla musikaaliseen älykkyyteen kuten minä sellonsoitossa)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Moniälykkyysteoria
 • toiminnan rytmi, toiminnan suuruusluokka (esim. työpaikan ylläpito tai kuoleman kohtaaminen suuria asioita, välipalan tekeminen pieni asia), toiminnan aikataulut, ennakoinnin ja tekemisen suhde (esim. autisti 75/25 vs nentti 25/75)
 • autistin persoona flow-tilana struktuureissa ja vuorovaikutuksessa vs. nenttisubjektiivisuus
 • eksistentiaalisen/konkreettisen kielen ehdoilla – käsite on malli käsityksestä, jota pyritään toteuttamaan käytännössä (autisti tarvitsee tätä) vai symbolisen sosiaalisiin konventioihin perustuvan kielen ehdoilla (nentti tarvitsee tätä)
 • asioiden toteuttaminen käytännössä vie yleensä oletettua enemmän aikaa ja energiaa ja voimia
 • autistin kohdalla suunnittelu ja ennakointi voi olla vaikka 75% ja toteus 25% kun taas nentillä asia voi olla toisin päin - nentin tapa on autistille tosi kuormittava!
 • toiminnallinen struktuuri - eksistentiaaliseen/konkreettiseen kieleen perustuva toimintoihin fokusoiva struktuuri
 • toiminnalliset roolit - fokus toimintaroolitukseen sosiaalisten (konventioihin perustuvien) roolien sijaan
 • tuo tuttu aistiärsykkeiden vähentäminen, mutta myös toimintaärsykkeiden säätely ja sosiaalisten ärsykkeiden säätely
 • asioiden jakaminen ja vuorovaikutuksessa empatian ja rakentavan palautteen ja positive leveling lähestymistavan käyttö (autetaan toista sopivan korkealle tasolle - toiminnan ja sosiaalisuuden)
 • voimien jako ja toisaalta voimien yhdistäminen toiminnallisiin rooleihin perustuvissa tiimeissä
 • tarpeiden ottaminen huomioon ja tarverakenteen ottaminen huomioon - esim. minulla itsensä ylittämisen tarve (kristinusko) ohjaa kaikkia muita tarpeita - fysiologiset sitten, sitten itsensä toteuttaminen, sitten turvallisuus, liittyminen ja arvostus (Maslowin tarvehierarkia jäsennetty minun mukaan tässä) https://fi.wikipedia.org/wiki/Maslow'n tarvehierarkia

Toivottavasti listani herättää ajatuksia kuormituksen tunnistamisen ja parempien ratkaisujen miettimisen suhteen.

Blogiterkuin

Pia

Kommentit

En ymmärtänyt tekstiä oikein ollenkaan. Mutta itse kuormitun kanssa. Tarviin esim paljon lepoa ja valmistautumista
Moi

Olen pahoillani että teksti ei avautunut. Meillä kaikilla on omia näkemyksiä ja joitan ymmärtää paremmin kuin toisia. Se on luonnollista. Minäkin kuormitun kissani kanssa - ymmärrän kokemuksiasi. Jaksamista helteen keskellä!

yt Pia
Asiat voi esittää helpolla tavalla, vaikealla tavalla tai siten ettei sitä ymmärrä kukaan.
Sika hyvä lista !! Näitä lisää :)
Moi
Olen tosi iloinen että koet listan hyvänä! Katsotaan jos syntyy lisää hyviä näkökulmia kun tutkin lisää autismia.

Yt Pia

Kommentointi on suljettu