Autistinen persoona ja ilmiöpohjainen oppiminen

Kuva: Papunetin kuvapankki, www.sclera.be

Joskus aina on ilon hetkiä, kun yhteiskunnassa asiat menevät autismiystävällisempään suuntaan. Jaan tässä yhden ilon aiheeni.

Kokemukseni pohjalta autistinen persoona perustuu pragmatiikkaan – käytäntöön -  ja siihen, että struktuurien avulla tuotetaan läsnäolon tila. Läsnäolon tila häiriintyy jos struktuurit eivät ole autistin persoonan mukaisia. Itse sanon tästä ilmiöstä että agentti – toimija -  on arkkitehtuuri. Autisti on toimija, joka toteuttaa jotain tiettyä struktuuria ja tulee näin olemassa olevaksi. Struktuuri toteutuu aina jostain perspektiivistä. Autistin minuus on analoginen toisiin ihmisiin verrattuna ja maailmat ovat rinnakkaisia, joiden välille voidaan rakentaa siltoja esim. yhteisten teemojen avulla. Vuorovaikutuksessa keskeistä on voimaannuttava vuorovaikutus ja vuorottelu.

Neurotyypillisillä persoona perustuu mielen teoriaan, symboliseen vuorovaikutukseen ja vastavuoroisuuteen.

Näin eri tyyppisillä persoonan rakentumisen muodoilla on vaikea tulla toimeen ja usein häviävänä osapuolena on autisti. Tarvitaan siltoja.

Yksi tällainen silta ovat ilmiöt.

Suureksi ilokseni ilmiöpohjainen oppiminen on nyt tapetilla ja siitä on kirjoitettu jopa kirja –

Evinsalo, Kati. Opas ilmiötyöskentelyyn erityisopetuksessa. Kehitysvammaliittory, Opike. 2017.

Tiivistettynä ilmiöpohjaisen oppimisen prosessi on:

aiemmat tietorakenteet – oman ilmiön valinta – toiminta, tutkimus, havainnot  - opetustuokiot, arviointi – uusi tietorakenne

https://www.opike.fi/files/products/product_449/Ilmiotyoskentelyn_aikajana.pdf

Ilmiöt voivat olla juuri niitä autistille tarpeellisia ja välttämättömiä struktuureita, jotka jäsentävät autistin tietoisuutta ja saavat aikaan läsnäoloa – ilman, että oppimisessa olisi koko ajan kyse ryhmästä, subjektiivisuudesta, jakamisesta, mielen teoriasta – mitkä asiat ovat autistille epätyypillisiä ja vaikeita.

Ilmiöoppimisen riemua toivottaen

Blogiterkuin

Pia

Kirjallisuutta:

Durig, Alex & Hämäläinen, Pia. The Shape of Autism. Kindle Edition. 2012.

Evinsalo, Kati. Opas ilmiötyöskentelyyn erityisopetuksessa. Kehitysvammaliittory, Opike. 2017.

Kommentit

Yksi ajatus vielä blogiin liittyen...voitaisi ajatella, että neurotyypillisille sosiaaliset tarinat ovat vastaavaa kuin ilmiöt autisteille.

Kommentointi on suljettu