Avustaja-tulkki -yhdistelmästäni

Ajattelin tämänkertaisen blogini aiheen ottaa esille kahdesta syystä: Osa Teistä ei tiedä käyttämääni avustaja-tulkki -yhdistelmää. Lisäksi Teille, jotka tuntevat sen, toivottavasti avaan nyt jotakin uutta näkökulmaa. Tätä kirjoittaessani olen välillä puhevammaisen roolissa ja välillä sen ohessa asiantuntijana.

Kouluavustajiltani yläasteella jo edellytin, että he tulkkaavat epäselvän puheeni yleisesti ymmärrettävään muotoon. Olin lapsuudessani tottunut, että joku perheenjäseneni, yleisesti äiti tai Timo-veljeni, toisti sanomani, jotta tiesin kaikkien läsnäolijoiden ymmärtävän minun puheeni. Toisen henkilön toistaminen tai virallisemmin tulkkaaminen sen, mitä sanon, on jäänyt niin selkäytimeen, etten oikein voi tulla toimeen ilman sitä: Tulee tyhjä olo, jos kukaan ei toista puhettani.

Kun uusi henkilökohtainen avustaja astuu kuvioihin, hänen ensimmäisinä tehtävinään on alkaa opetella ymmärtämään puhettani ja myöhemmin tulkkaamaan sitä. Kun hän kykenee hyvin tulkkaamaan -  noin puolen vuoden jälkeen, hänen palkkaansa tulee ”tulkkilisä” – minimaalinen palkankorotus. Tämän olen sopinut kotikuntani kauan.

Käytän myös Kelan myöntämää tulkkauspalvelua, jolloin epäselvää puhettani tulkkaa koulutettu puhevammaisten tulkki: Hän on paikalla, kun minulla on opetusta, videokokous tai muu vastaava. Lisäksi henkilökohtaisen avustajani ollessa vielä kykenemätön tulkkaamaan käytän enemmän tulkkauspalvelua.

Kun lähden kotini ulkopuolelle tapahtumiin, vaikeavammaisena tarvitsen toisen apua enemmän kuin sen, minkä koulutettu puhevammaisten tulkki voi auttaa. Siksi puhevammaisten tulkin mukanaolosta huolimatta on oltava myös henkilökohtainen avustaja. Tämän takia tyydyn vain avustajaani, joka voi myös tulkata. Sillä mielestäni on yhteiskunnan varojen tuhlausta, jos otan sekä avustajani että erillisen tulkkini mukaan.

Vuosien saatossa erilaisissa ympyröissä on keskusteltu, miten paljon puhevammaisten tulkki saa avustaa ja voiko avustaja toimia tulkkina. Kun on kysytty mielipidettäni, olen pyrkinyt antamaan kahtiajakoisen vastauksen: Asiantuntijana korostan tulkin ammatti-identiteetin tärkeyttä ja sen omana itsenään säilyttämistä verrattaessa avustajan rooliin. Mutta taka-alalla on kuitenkin ollut minun hyvä kokemukseni avustaja-tulkki -yhdistelmästä.

Miksi halusin kirjoittaa tästä, on se, että valtakunnallisellakin tasolla on alettu pohtimaan tosissaan, voiko nämä kaksi roolia yhdistää tulevaisuudessa. Itselleni tuli ensin turhamaisuuden tuli: Olenko turhaan pyrkinyt saamaan ajatukseni siihen suuntaan, että kyseiset roolit on oltava aina erikseen? Ehkäpä sydämeni ääni omasta hyvästä kokemukseni avustaja-tulkki -yhdistelmästä sanoo aivan muuta.

Santra  

Kommentit

Oletko saanut avustajan kunnalta vai etsinyt itse
Itse etsinyt ja valinut
Mielestäni avustajalla voi olla monenlaisia tehtäviä, ja tulkkaaminen voi olla yksi niistä asioista, joissa vammainen tarvitsee apua, tai ehkä silloin pitäisi puhua nimenomaan toistamisesta tai selkeyttämisestä. Tulkkaaminen ja tulkin työ taas ovat selkeästi kieleen liittyviä tehtäviä. Eihän vaikkapa venäjästä suomeen tulkkaavan tulkinkaan oleteta työnsä ohessa työntävän pyörätuolia tai avustavan wc-toimissa, miksi siis puhevammaisten tulkin pitäisi niin tehdä.
Veljeni on puhevammainen ja tarvitsee sekä avustajaa ja tulkkia. Olemme viime aikoina pohtineet voisiko avustaja tulkata joissain arkipäivän tilanteissa? Mielestäni siitä pitäisi maksaa avustajalle jotain ylimääräistä. Asumme Helsingissä ja en ole koskaan kuullut että avustajille maksettaisiin ylimääräistä tulkkauksesta täälläpäin. Se olisi asianmukaista maksaa tulkkauslisä, koska veljeni kommunikaatio vaatii pitkää perehtymistä.

Kommentointi on suljettu