Ihmisen kehitystehtävät, autistin sosiaalisuus, vuorovaikutus ja arvot

Elämä on tasapuolisen vaativa kaikille. Elämä vaatii meitä kehittymään ihmisinä kaikissa ikävaiheissa. Jos ihmisellä on jokin erityinen haaste kuten vaikka autismi, kehitystehtävät saavat oman mausteensa ja niitä voi olla vielä tavallista vaikeampi tehdä.

Psykososiaalinen kehitys

Kahdeksan kehityskriisiä

"Eriksonin teoria ihmisen psykososiaalisen kehityksen vaiheista on saavuttanut suurta suosiota. Sen auttaa jäsentämään kehitysvaiheita ja osoittaa kehityskriisien merkityksen. Taustalla on freudilainen näkemys ihmispsyyken kehityksestä. Erikson on laajentanut teoriaa kattamaan koko ihmisen elämänkaaren ja hän on korostanut biologisen kypsymisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksia persoonallisuuden muotoutumisessa. Myönteisesti ratkaistu kriisi on perusta tulevalle kehitykselle.

Kehityksen vaiheet Eriksonin mukaan:
0 – 1 v. vauvaikä: luottamus vs. epäluottamus >> positiivisena tuloksena toivo
1 – 3 v. pikkulapsi-ikä: itsenäisyys vs. epäily ja häpeä >> positiivisena tuloksena tahto
3 – 6 v. leikki-ikä: aloitteellisuus vs. syyllisyys >> positiivisena tuloksena tarkoitus, merkitys
6 – 12 v. varhainen kouluikä: ahkeruus vs. alemmuus >> positiivisena tuloksena pätevyys
nuoruus: identiteetti tai roolien hajaannus >> positiivisena tuloksena aitous
varhaisaikuisuus: läheisyys vs. eristäytyminen >> positiivisena tuloksena rakkaus
keski-ikä: tuottavuus vs. lamaantuminen >> positiivisena tuloksena huolenpito
vanhuus: minän eheys vs. epätoivo >> positiivisena tuloksena viisaus"

https://kehityspsykologia.wikispaces.com/kehitysvaiheet

Kokemukseni mukaan kuntoutuksessa autisti jää helposti 1-3-vuotiaan (tahto) tai 3-6 vuotiaan (tarkoitus, merkitys) tasolle. Elämästä tulee jonkinlainen puuhamaa, jossa elämän vaatimuksen kehityksestä jäävät jalkoihin. Kehityksen seisahtuminen (tukahduttaminen) voi ilmetä esim. käytöshäiriöinä tai psyykkisinä häiriöinä (ahdistus, masennus, jopa psykoosi).

Mutta jos tiedostamme kehitystehtävät, mikä estää meitä edistämästä pätevyyttä, aitoutta, rakkautta, huolenpitoa ja viisautta?

Kaikki näistä myöhäisemmistä  kehitystehtävistä – kuten tietysti myös varhaisemmat kehitystehtävät – tapahtuvat sosiaalisissa konteksteissa ja vuorovaikutuksessa. Autisti pitää siis saada innostumaan vuorovaikutuksessa olemisesta ja sosiaalisuudesta, jotta kehitys ylipäätään olisi mahdollista.

Blogissani Sosiaalinen koordinaatio ja sosiaalinen sujuvuus käsittelen Wingin tapaa hahmottaa autistin sosiaalisuutta:

http://papunet.net/blogi/sosiaalinen-koordinaatio-ja-sosiaalinen-sujuvuus

Ja kommentissani blogiin olen pyrkinyt määrittelemään perusperiaatteet sosiaalisuuteen kunkin autistityypin kohdalla:

"Jäin vielä miettimään mitkä positiiviset asiat olisivat keskeisiä kunkin autistityypin kohdalla. 

Erillään pysyttelevät autistit - tarpeen antaa pysyä hieman erillään muista sosiaalisissa tilanteissa niin henkisesti kuin fyysisesti

Passiiviset autistit - tarpeen aktivoida esim. tarjoamalla vaihtoehtoja, joista valita - haluatko tämän kyllä vai ei?

Aktiiviset, mutta oudosti käyttäytyvät autistit - tarpeen ottaa aloitteet vastaan ja jatkaa siitä

Muodollisesti mutta jäykästi käyttäytyvät autistit - tarpeen tarjota kriteereitä ja periaatteita ja tavoitteita tilanteisiin."

Jo näiden periaatteiden pohjalta voisi kuvitella, että sosiaalisuudesta tulee eri autistityypeille positiivinen kokemus ja näin valmius kehitystehtävien tekemiseen kasvaa.

Vuorovaikutuksen suhteen kannattaa muistaa, että autistille vuorovaikutus ihmisten, eläinten, esineiden ja ympäristöjen kanssa voi olla merkittävää – ei vain vuorovaikutus ihmisten kanssa. Kannattaa suosia voimaannuttavaa vuorovaikutusta, rinnakkain ei vastakkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, yksinkertaisten valintojen tekemistä kyllä/ei pohjalta ja kannattaa kiinnittää huomiota vuorovaikutuksessa käytettyyn voimaan sekä fyysiseen ja psyykkiseen etäisyyteen. Joskus myös vuorottelu vastavuoroisuuden sijaan voi antaa henkistä väljyyttä vuorovaikutukseen.

Huomioon kannattaa ottaa myös arvomaailma – ovatko arvot esim. ekologisia, vegaanisia, monikulttuurisia, kristillisiä tai jotain muuta?

Jo näillä periaatteilla ja käytännöillä ainakin itse huomaan pystyväni rakentavaan tapaan tehdä ihmisen kehitystehtäviä.

Kehitystehtävät – autistin sosiaalinen tyyppi – vuorovaikutus - arvomaailma – tässä avaimia jatkuvasti kehittyvään elämään!

Blogiterkuin

Pia

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sergio Palao, CATEDU

Kommentit

Hyvä kirjoitus. Yritän miettiä näitä kehitystehtäviä oman nuoren aikuisen poikani osalta.
Hei

Kiva kuulla, että kirjoitus herätti ajatuksia. Tsemppiä kehitysyhtiö vien miettimiseen!

Yt Pia
...Siis kehitystehtävien...

Kommentointi on suljettu