Kontaktit avustajiin ja opiskelijoihin

Vaikeavammaisuuteni johdosta tarvitsen toisen henkilön apua kaikissa jokapäiväisissä toiminnoissani. Kun minulle ikää on jo kertynyt 46 vuotta, minua avustavien määrä varmaankin hipoo ainakin kolmannella sadalla.

On tietysti todettava, että kaikki me olemme omanlaatuisia persoonia. Kanssaihmisistä osan kanssa tulen paremmin juttuun kuin toisten. Joistakin on tullut hyviä ystäviä avustamisen myötä tai sitten, kun avustussuhde on loppunut.

Asuinyhteisössä, jossa asun, on paljon eri alojen opiskelijoita harjoittelemassa. Heidän kanssaan olen tekemisissä paljon. Kun tapaan uuden opiskelijan ensimmäisen kerran, se hetki kertoo minulle paljon, onko opiskelija omalla alallaan. Tosin olen joskus erehtynyt ensivaikutelman suhteen: kanssaihmisestä käsitys on muodostunut erilaiseksi – usein myönteisellä tavalla – kuin ensivaikutelman perusteella olin ajatellut.

On luonnollisesti opiskelijoita ja myös valmiita avustajia, joiden olemuksessa jokin asia tökkii minua. Toisaalta pyrin ajattelemaan, että uuden kanssa menee oma aika toistemme oppimisessa. Eihän uusi ihminen voi tietää heti minun tapojani. Toisaalta jos tilanne näyttää mielestäni huonolta, toisinaan ärähdän ja näytän suuttumukseni. Tiedän tekeväni väärin, mutta ei aina jaksa ymmärtää. Tapoihini kuuluu myös anteeksipyyntö jälkeenpäin.

Nyky-yhteiskunnassamme on paljon sellaisia ammatteja, joiden koulutukseen kuuluu perehdytys vammaisten henkilöiden elämään. Tästä olen iloinen, koska samalla saadaan antaa asennekasvatusta. Mutta välillä minulla herää kysymys, miten kyseinen ammatti saattaa liittyä meidän vammaisten elämäämme. Ehkä aina löydän myönteisen perustelun, miksi kyseiseen koulutukseen kuuluva perehdytys on hyväksi.

Kaiken kaikkiaan opiskelijat ovat mielestäni rikkaus. Olen saanut nähdä, että kenties arasta opiskelijasta on kehkeytynyt vuosien saatossa hyvä avustaja.

Santra

Kommentit


Ei satunnaisessa suuttumisessa/ärähtämisessä ole mitään väärää, kaikil joskus huonoa päiviä, se on inhimillistä!

Kommentointi on suljettu