Kirjoittajan Santra kuva

Onko kaikki "kaupan"?

Onko kaikki ”kaupan” –kysymys herää aina tietyn väliajoin mielessäni. Kysymykselläni tarkoitan tällä kertaa sitä, että vammaisilta henkilöiltä saatetaan kysyä vaikka vallan mitä. Silloin kaikki kysyjät tuskin edes ajattelevat omaa kysymystään – pääasiana on se, että kunhan vain jutustellaan.

3 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Autismista ja elämänhallinnasta

Mitä on elämänhallinta yleisesti ottaen? Demokratiassa elämänhallinta on mielestäni elämän ilmiöiden hallintaa yhteiskunnan tarjoamissa rakenteissa niin, että henkilö kokee voivansa vaikuttaa elämään (ajopuuna olemisen sijaan) yhteiskunnan sääntöjen puitteissa. Enemmistöön kuuluville tämä on luonnollisesti helpompaa ja vähemmistöihin kuuluville luonnollisesti vaikeampaa. Vähemmistöjen kohdalla tarvitaan usein etujärjestöjä luomaan yhteiskunnan rakenteisiin myös sija (käytäntöjä, rooleja) vähemmistöihin kuuluville.
6 kommenttia
Kirjoittajan Santra kuva

Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Uusi vuosi - uudet kujeet ja kuluneen vuoden yhteenveto! Ainakin kohdallani on joka tammikuu sama juttu. Nimittäin Kelalle pitää toimittaa eläkkeensaajan asumistukea varten edellisen vuoden aikana kertyneet palkkatulot, joita saan tehdessäni osa-aikatyötä. Asumistukeen vaikuttaa myös mahdollinen vuokrankorotus.

Kirjoittajan Santra kuva

Taiteilijoista nauttien

Muistan jo lapsuudessani kotiini tulleen postin kautta kortteja, joiden tekijöinä ovat olleet vammaiset taitelijat. Olen saanut myöhemminkin nauttia erilaisten taiteilijoiden esityksistä. Kun näen sellaisen, minulla herää ajatuksia, joita käsittelen tällä kerralla blogissani.
Kirjoittajan Santra kuva

Luottamustehtävien hoitamisesta

Uusien luottamustointen alkaessa pohdin usein, mitä saan ja mitä minulta edellytetään. Jälkimmäinen kysymys herättää lisäpohdinnan: onko vaikeavammaisuuteni, erityisesti puhevammani, este jonkin asian hoitamiselle? Henkilökohtaiset avustajani ja puhevammaisten tulkkini luonnollisesti auttavat käytännön toimissani.
Kirjoittajan Pia kuva

Taiteesta ja autismista

Olen kohta soittanut selloa vuoden. Hyväksi onnekseni löysin hyvän, tarpeeksi vaativan opettajan Sibelius Akatemiasta. Eilen illalla ajattelin sellotunnin jälkeen, että onpa ihana, kun on oppinut musiikin kieltä (teoriaa) ja sellotekniikkaa niin, että voin soittaa paremmin ja puhua soittamisesta opettajani kanssa.
Kirjoittajan Santra kuva

Vammaisuuden kirousko?

Vaikeavammaisena eläminen ei toisinaan ole helppoa. Kaikilla tietenkin on elämässään ylä- ja alamäkiä, mutta vammaisuus tuo omat mausteensa jokapäiväiseen arkeen – se saattaa tehdä tavallisestakin tilanteesta eriskummallisen.
1 kommentti
Kirjoittajan Santra kuva

Laitoskuntoutusta

Vaikeavammaisella on oikeus muun muassa Kelan kustantamana päästä laitoskuntoutukseen. Riippuen henkilön vamman vaikeudesta ja hänen muusta tilanteesta ynnä muusta, laitoskuntoutusjakson pituus vaihtelee. Tosin on ollut huomattavissa, että Kela on tiukentanut laitoskuntoutuksen kriteereitä.
Kirjoittajan Santra kuva

Vaikuttamisen ihanuus?

Olemalla järjestöaktiivi uskon antavani omista voimavaroistani muille sekä saavani elämääni paljon. Entä sitten, miten jaksaa, kun toisinaan saa kuravettä silmilleen?
2 kommenttia