Luovasta autistisesta identiteetistä

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sergio Palao/CATEDU

Sain joululahjaksi kirjan Sopeutumattomat – tee intohimostasi tai osaamisestasi menestystarina. (Luostarinen ja Hyväri. Viisas Elämä Oy. 2017)

Aloin sitten pohtia sopeutumisen problematiikkaa laajemminkin. Oivalsin, että minun tapani sopeutua on aktivismi – yritys vaikuttaa uusien näkökulmien ja rakenteiden ja käsitysten kautta siihen, että kukaan ei syrjäytyisi ja olisi sopeutumaton erilaisuutensa takia.

Pohdinnat johtivat syvemmin identiteettini pohdintaan. Päädyin tässä siihen, että olen hyvin luova ihminen. Luovuus on aikuinen identiteettini vaikka nuorempana se oli ehkä suorittaminen ja suoriutuminen annetuista tehtävistä (koulu- ja opiskelumaailmassa). Mutta nyt identiteetti on luovuus.

Laadin listan, mitä minun luovuuteni tarkoittaa.

Mun luovuus

Sopeutuminen aktivismilla – jos esim. palkkatyötä ei helposti löydy, voi olla vaikkapa autismin tai muun ’yhden asian liikkeen’ aktivisti ja pyrkiä vaikuttamaan eri tavoin rakenteelliseen sopeutumattomuuteen ja työttömyyteen.

Rakenteelliset ongelmat niiden havaitseminen ja ratkominen – esimerkiksi autismi on ilmiönä sen verran erilainen – etenkin painotusten ja asioiden mittasuhteiden kannalta - kuin neurotyypillisyys, että monet ongelmat ovat suoraan rakenteellisia ja tarvitsevat uusia näkökulmia ja rakenteita – näitä olen esim. blogeissani pyrkinyt miettimään.

Ilmiöpohjainen ajattelu ja oppiminen
http://papunet.net/blogi/autistinen-persoona-ja-ilmiopohjainen-oppiminen

Näkökulman vaihtamisen taito
http://papunet.net/blogi/nakokulman-vaihtamisen-taito

Uudet logiikat ja uudet paradigmat luovia ratkaisuja – olen monikulttuurinen ja monitieteinen ja tätä kautta minulle on kasvanut intohimo erilaisia logiikoita kohtaan sekä taito miettiä uusia paradigmoja.

Logiikkojen ja paradigmojen yhteensovittaminen – pyrin aina löytämään yhdenvertaisuutta ja eri näkökulmien ja toimintatapojen ja paradigmojen yhteensovittamista.

Ennakointi ja strukturointi – myös luovuudessa ennakointi ja strukturointi ovat oleellisia fokuksen ohjaajia ja järkevän luovuuden edellytyksiä – tämä on suoraan samaa kuin autismissa vaikka aste-eroja saattaa löytyä.

Elämänhallinta ja mielenterveys – luovalla ihmisellä näillä alueilla on oletusarvoisesti haasteita.

Autismin luovuus jo persoonan tasolla - vuorovaikutus ja struktuurit ja logiikat ja paradigmat vaikuttavat suoraan minuuteen, joka on flow- tilassa struktuureissa ja alttiina vuorovaikutukselle – juuri siksi on tärkeä kiinnittää huomiota struktuureihin ja logiikoihin – tukevatko ne persoonaa vai ei – sekä vuorovaikutukseen – onko se voimaannuttavaa vai esim. alistavaa.

Jumittuminen – luova ajattelu ei luista. Tähän sain kullanarvoisen neuvon de Bonon kirjasta Serious Creativity – how to be creative under pressure and turn ideas into action. (Vermilion. 2015) Jos luovuus ei onnistu hetkellisesti, hyvä keino on ‘random input’ eli ottaa virikkeeksi ihan mitä tahansa – vaikka jonkun ihan eri alan kirjan. Tärkeintä on saada systeemiin jotain syötettä että ajatukset taas aktivoituvat.

Kristinuskon fokus ja viitekehys – yleisesti arvomaailma ohjaa logiikkaa ja havainnointia ja fokusta ja minun kohdallani se sattuu olemaan kristillinen arvomaailma – ennen kaikkea Jumalan ja lähimmäisen ja itseni rakastaminen sekä Jumalan valtakunnan etsiminen ensin siihen Raamatun sanaan luottaen, että kaikki muu annetaan tämän myötä.

Näillä eväille eteenpäin luovana autistisena persoonana!                   

Blogiterkuin Pia

Kommentit

Hei,
Näitä pohdin päivittäin. Aivan todella hyvin jäsennelty ja kirjoitettu! Suurkiitos. Jos sinulla on aikaa sähköpostikeskustelulle, niin toivoisin lyhyesti ja ytimekkäästi mentorointia sinulta!
Yst. Terv. riittaannaliisa.lehtonen@gmail.com
Moi Riitta

Kiva, että koet ajatteluni hyvin jäsennellyksi ja kirjoitetuksi.
Laitoin sulle sähköpostia....

yt Pia

Kommentointi on suljettu