Mittakaavasta ja tutkimisen tärkeydestä

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sergio Palao/CATEDU

Kerroin ohjaajalle, että minulle on vaikeaa, kun tietyt ihmiset eivät ollenkaan noteeraa tarpeitani – vaikka niistä kertoisin – tai ajatuksiani – vaikka niistä kertoisin. Ohjaajani oli pahoillaan ja mietti, että ehkä he tarvitsevat vain aikaa reagoida. No sitä aikaa on jo ollut monta vuosikymmentä…

Rupesin pohtimaan tätä tapausta laajemmin ja syvemmin. Luin vuosia sitten eräästä fysiikan kirjasta neuvosta arvioida aina kunkin asian tai ilmiön mittakaava. Kokeillaan.

Keitä aamukahvi. Ratkaise ilmastonmuutos. Vaihda talvirenkaat. Ratkaise maailman sodat ja nälänhätä. Käy kaupassa. Ratkaise parannuskeino syöpään ja aidsiin. Opettele kertotaulu. Vie koira lenkille. Hanki työpaikka, vaikka sinulla on kehitysvamma ja autismi. Pärjää yksin, vaikka sinulla on Alzheimer. Opettele soittamaan selloa hienosti vuodessa. Mene töihin vaikka sinulla on vakava mielenterveysongelma. Mene töihin vaikka saat neurotyypillisistä työolosuhteista ja työtehtävistä ja työrytmistä ja sosiaalisuudesta nopeasti vakavan burn outin.

Ehkä näistä esimerkeistä jo piirtyy kuva siitä, että on olemassa eri mittakaavojen ilmiöitä ja hankkeita. Ja on olemassa realistisia aikatauluja ja mittakaavoja eri ilmiöiden ja hankkeiden toteuttamiseen. Jotkut hankkeet ovat yksin mahdottomia ja tarvitaan apua tai yhteistyötä. Joka tapauksessa ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan yleensä aikaa, resursseja, tutkimista – tiedettä ja taidetta, kokemista, yritystä ja erehdystä. Tutkimusta ja tutkimista korostuneesti eri muodoissa.

Autismi on yksi ilmiö, jonka mittakaava on suuri. Ei autismia turhaan luokitella laaja-alaiseksi kehityshäiriöksi (Vaikka en olekaan medikalisaation kannattaja, joskus se on välttämätön välivaihe ja välttämätön askel ontologiseen määrittelyyn ja yhdenvertaisuuteen). Autismi vaikuttaa kaikkeen – tapaan aistia, tapaan olla, tapaan kokea, tapaan ajatella, tapaan toimia. Keskeisin ero autismin ja neurotyypillisyyden välillä on kokemukseni mukaan kapea-alaisuus, keskittyminen, tietyt kiinnostukset autisteille ominaisina vs. laaja-alaisuus, monipuolisuus, sekalaiset kiinnostukset neurotyypillisille ominaisina. Perustavanlaatuisia eroja – myös tarpeiden osalta. (ks blogi Tarpeet à la Maslow). Mitä vahvempi autismi sitä kokonaisvaltaisemmin ja perustavanlaatuisemmin ja ympärivuorokautisemmin. Autismi vaatii paljon tutkimusta, tuen ja kuntoutuksen järjestämistä, kokemusasiantuntijuutta, pieniä askelia eteenpäin, pitkiä aikatauluja edistysaskeliin, yhteistyötä, rahaa ja resursseja. Erilaisuuden ymmärrystä ja sille tilan antamista. Ennakkoluulottomuutta uuden edessä. Hakuisuutta kohti yhdenvertaisuutta. Sen miettimistä, mitä yhdenvertaisuus autismin ja neurotyypillisyyden välillä voi olla ja on. Mitä neurotyypillinen voi antaa autistille ja mitä autisti voi antaa neurotyypilliselle henkilölle.

Autismi on siis suuren mittakaavan asia. Kuitenkin suurissa asioissakin pitää edetä pieni askel kerrallaan. Joka päivä. Voimia ja viisautta meille kaikille, joita autismi jotenkin koskettaa.

Blogiterkuin

Pia

Kommentit

Hei Pia,
Esimerkkisi eri mittakaavoista, ilmiöistä ja hankkeista kosketti minua tänään. Ne toivat myös mieleeni artikkelin, joka kertoi kahdesta intialaissyntyisestä tutkijasta. Tutkijat palasivat synnyinmaahansa selvittämään Intian alimpaan sosiaaliluokkaan kuuluvien ihmisten päivittäisiä rutiineja. Kuten ehkä arvasitkin jo, näiden ihmisten elämä koostui monenlaisista rajoitteista ja päivät täyttyivät yrityksistä tyydyttää edes tärkeimmät perustarpeet, kuten ravinnon saanti. Sekin osoittautui joskus ylitsepääsemättömäksi. Tutkijat pohtivat millaisilla pienillä resursseilla näiden köyhimpien intialaisten elämää saataisiin kohennettua: jatkuvasti huonompaan suuntaan johtanut kierre muutettua päinvastaiseksi pienten onnistumisten kautta. Jotenkin tuo listasi siis toi tämän tutkimuksen mieleeni. (Jos löydän artikkelin vielä, laitan linkin uuteen kommenttiin). Mukavaa viikkoa! Terv. Kristina

Kommentointi on suljettu