Monikulttuurisista sosiaalisista taidoista

Ihmishahmoja ja maapallo

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sclera

Olen kovasti etsimässä osa-aikatyötä. Kuten viimeaikaisissa kirjoituksissa mediassa on tullut ilmi, kehitysvammaisten on vaikea löytää palkkatyötä. Sama koskee autismin kirjon henkilöitä. Jonkin arvion mukaan lähes 90 % autisteista on vailla palkkatyötä moninaisista taidoista ja kyvyistä huolimatta. Itse kuulun tähän ryhmään. Sitä, että kognitiivisesti ja kehitystavalta erilaisten on vaikea saada työtä, voidaan mielestäni pitää yhtenä rakenteellisen työttömyyden muotona – työmaailmasta puuttuu joustavuutta.

Kuitenkin taitoja ja koulutusta löytyy. Oma koulutustaustani yliopistosta on kielet, kielitiede, kirjallisuustiede ja viestintä. Aiemmin tein käännöstöitä, mutta nyt kaipaisin jonkin muunlaista, sosiaalisempaa viestinnän ammattilaisen työtä.

Olen pohtinut, että minkälaisessa ympäristössä pärjäisin ja kykyni ja persoonani tulisivat positiivisesti ja kaikkia hyödyttävästi esiin. Päädyinkin näin pohtimaan monikulttuurisia sosiaalisia taitoja.

Autoritäärisessä kulttuurissa on jyrkkä hierarkia ja usein vain vähän mahdollisuuksia olla humaani ja tehdä omia ratkaisuita. Erilaisuudelle ja luovalle ajattelulle ja luoville ratkaisuille on vain vähän tilaa ja kysyntää.  Tämä ei minulle toimi lainkaan.

Autismia voidaan ajatella monikulttuurisuuden kautta. Ei pyritä normalisoimaan autistia vaan tutkitaan mahdollisuuksia yhdistää eri kulttuuristen toimintaratkaisujen parhaat puolet. Tällöin tarvitaan monikulttuurisia sosiaalisia taitoja. Näitä ovat kokemukseni pohjalta mm. seuraavat:

1. Kyky katsoa asioita monesta eri perspektiivistä, näkökulmasta.
2. Kyky olla empaattinen niin itsensä kaltaisille kuin erilaisille kuin mitä itse on.
3. Kyky etsiä ja löytää yhteistä maaperää.
4. Kyky rakentaa tasa-arvoa.

Tämänkaltaisten kykyjen omaaminen ja näiden taitojen viljely tekee itse asiassa toimijasta jonkinlaisen monikulttuurisen diplomaatin! Itse olen juuri tässä parhaimmillani.

Työn etsintä jatkuu... Josko jossain tarvittaisi monikulttuurista viestinnän diplomaattia!

Blogiterkuin
Pia