Neurokirjosta

Nykyään puhutaan yhä useammin neurokirjosta pelkän autismin kirjon sijaan. Neurokirjolle mahtuvat mm. autismi, asperger, adhd, kielellinen erityisvaikeus, tourette, OCD, oppimisvaikeudet (määrittely lähteestä http://www.adhd-liitto.fi/ajankohtaista/uutiset/parisuhde-voimavaraksi-neurokirjon-perheissa-seminaari, huom. linkki vanhentunut).

Itse koen ajatuksen kirjosta – spektristä – erityisen kiinnostavana ja rakentavana näkökulmana.

Eri sähkömagneettisen spektrin aallonpituuksien vastaanottamiseen tarvitaan erilaisia teknologisia sovelluksia, esimerkiksi radioaallot tarvitsevat omanlaisensa vastaanottimen. Näkyvän valon aallonpituuksia taas voidaan vastaanottaa omilla aallonpituuksilla tv-vastaanottimien avulla. Röntgenkuvia voidaan ottaa tähän tarkoitetuilla laitteilla omilla aallonpituuksillaan.

Tästä linkistä voi tarkastella monipuolisesti kuvaa ja käsitystä sähkömagneettisesta spektristä: https://www2.lbl.gov/MicroWorlds/ALSTool/EMSpec/EMSpec2.html

Tuttua monille meistä on myös se, että esimerkiksi lepakot, koirat ja kissat pystyvät ottamaan informaatiota omanlaisillaan aallonpituuksilla ja omanlaisillaan biologisilla rakenteilla. 

Samoin voidaan myös ajatella tällä tavoin neurokirjoa ja autisminkirjoa.  Neurotyypilliset pystyvät ottamaan samaan aikaan vastaan ääntä, visuaalista informaatiota, kosketusinformaatiota jne.  Monia eri taajuuksia siis. Kaiken perustana on mielen teoria eli kyky tajuta omia ja toisten tunteita, ajatuksia, aikomuksia ja niin edelleen.

Autistit taas sijoittuvat omalle aallonpituudelleen tässä inhimillisten kulttuurien kirjossa. Usein autistit pystyvät ottamaan vastaan kerrallaan JOKO auditiivista, visuaalista tai kinesteettistä informaatiota – ei kaikkia samaan aikaan. Kaiken perustana on jokin perspektiivi, josta asiaa katsotaan ja joka on usein tietty struktuuri. Vaihtoehtona ei ole pelkkä mielenteoria vaan perspektiivi voi olla esimerkiksi kiinnostuksen kohde, arvo, toiminta tms.

Liikuntavammaisilla on samoin oma toimintamahdollisuuksiensa kirjo, samoin näkö-, kuulo- ja muilla vammaisilla. Kirjon eri kohdissa tarvitaan erilaista kulttuuria ja teknologiaa – puhumattakaan sitten kirjojen välisestä kommunikaatiosta!

On tärkeä nähdä, että kaikki meistä sijoittuvat inhimillisen havainnoinnin ja kulttuurin kirjolle ja kirjon eri kohdissa tarvitaan erilaista tekniikkaa ja kulttuuria viestinnän mahdollistamiseksi.

Blogiterkuin
Pia

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sergio Palao / ARASAAC