Onko pakko?

Onko pakko, jos ei huvita? Varmaan tuo kysymys tulee mieleen monelle, jos on väsymys, haluaa olla rauhassa eikä halua tehdä jotain. Jossain tilanteessa vastaus on luonnollisesti, ettei ole pakko! Eihän aina ole välttämätöntä tehdä tiettyä asiaa.

Kun ajatellaan asiaa laajemmin, minulla herää asiasta seuraavia ajatuksia: Vaikeavammaisella henkilöllä ei aina ole mahdollisuutta kieltäytyä. Esimerkiksi jos hänen on vaikea nousta sängystä avusta huolimatta, hän saattaa silloin ajatella, että olisi paljon helpompi maata kuin nousta. Mutta sänkyyn jääminen voi sitten huonontaakin oloa. Tämän vuoksi hänen on pakko nousta, vaikka häntä ei huvita.

Edellä mainittua voi verrata myös ruokailuhetkeen. Henkilö, jolle joku muu antaa ruoan, vastaa kysyttäessä tai sanoo oma-aloitteisesti sen, mitä hän haluaa ottaa tarjottavista. Eli tässäkin tapauksessa hänen on pakko ilmaista halunsa. Verrattaessa häntä henkilöön, joka voi ottaa itse, kyseinen henkilö ei välttämättä tarvitse olla kanssakäymisissä muiden kanssa ja saa olla omissa ajatuksissaan.

Tosin on valitettavasti todettava, että joskus käyttäydytään haluttomasti ilmaista itseään. On tietenkin henkilöitä, jotka vammasta johtuen eivät pysty ilmaisemaan itseään. Mutta on toki myös vammaisia henkilöitä, jotka eivät viitsi kertoa toiveitaan. He ehkä luulevat, että heitä avustavat tietävät heidän tarpeensa ja osaavat päättää asiat heidän puolestaan. Tällöin vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus jää toteutumatta, koska hän itse ei halua käyttää sitä.

Kokonaisuutena voinen sanoa, että henkilöillä ei aina ole pakko toimia tai tehdä jotain. Mutta se ei välttämättä koske kaikkia tilanteita – siis on pakko, vaikka ei huvita!

Santra

Kommentit

Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että hoitaja ottaa huomioon vaikeasti vammaisen henkilön mielipiteet. On harmillista, kun joissain tapauksissa autettava henkilö itse ei tahdo ilmaista itseään. Mielestäni kaikilla pitää olla itsemääräämisoikeus ja sitä tulisi myös käyttää.

Kommentointi on suljettu