Kirjoittajan Santra kuva

Julkisuudesta

Julkisuudessa erilaisissa tiedotusvälineissä on käsitelty nyt kohtalaisen paljon sellaisia perheitä, joissa lapsi tarvitsee erityistä tukea. Tämän julkisuuteen tulon otan ilolla vastaan, koska sitä kautta muu yhteiskuntamme oppii tietämään asioista.
Kirjoittajan Pia kuva

Kun seinä tulee vastaan

Opiskelin ensin teologiaa avoimessa yliopistossa ja kesällä 2016 pääsin teologian maisteriopintoihin. Olin kovin innoissani tästä uudesta haasteesta. Mutta opiskelu-urani jäi lyhyeksi.
1 kommentti
Kirjoittajan Santra kuva

Vammaisten kansalaisten elintasosta

Viime aikoina julkisuudessa on paljon puhuttu eläkeläisten taloudellisesta tilanteesta. Eläkkeitä ei välttämättä koroteta samalla tavalla kuin esimerkiksi hyvätulosten työssä käyvien palkkoja. Pienellä tulolla elävät eläkeläiset eivät myöskään saa ääntänsä kuuluviin, kun neuvotellaan yhteiskuntamme taloudesta.

Kirjoittajan Pia kuva

Ajattelun taidot

Usein kuulee puhuttavan ’’autistisesta ajattelusta’’. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi huomion kiinnittämistä yksityiskohtiin, konkreettista ajattelua, mielen teorian vaikeuksia, systeemien kautta ajattelua, idiosynkraattista eli omintakeista ajattelua.
Kirjoittajan Santra kuva

Rakkain harrastukseni uinti

Jo lapsena minulle perhepiirissä keksittiin uintiin apuväline. Ensin oli hävittäjän pyörän sisäkumi, joka oli tarpeeksi pieni. Lasten tavallinen uimarengas ei kestänyt enää täysin painoani. Iän ja kilojen nousun myötä se vaihtui auton renkaan sisäkumiksi, jonka kanssa olen sitten uinut noin 40 vuotta.
3 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Millä perusteella

Neurotyypilliset hallitsevat eri sosiaalisiin tilanteisiin sopivia tapoja ja koodeja ja normeja. Autistin konvergentti ajattelu puolestaan pyrkii luomaan usein yhden ainoan mahdollisen ratkaisun kaikkeen, ja tämä ratkaisu perustuu esim. autistin erityisen kiinnostuksen kohteisiin ekkoihin tai johonkin autistin periaatteeseen ja autistin omiin vahvuuksiin. Tästä syntyy autistille tietty rutiini, jota hän mieluiten soveltaa kaikkiin sosiaalisiin konteksteihin.
3 kommenttia
Kirjoittajan Pia kuva

Koordinaatteja ja strategioita yliopisto-opintoihin

Tämä syksy on suurten muutosten aikaa elämässäni. Pitää ottaa haltuun konteksteja, suhteita ja tietoa. En tiedä, miten opinnot lähtevät sujumaan, mutta esittelen seuraavassa koordinaatteja ja strategioita, joilla lähden suunnistamaan uusissa haasteissa. Toivon, että näistä on hyötyä ja apua muillekin opintoja aloitteleville autismin kirjon henkilöille.
1 kommentti
Kirjoittajan Santra kuva

Tunteiden ilmaisemisesta

Tunteita on jokaisella, ja kaikilla on oikeus ilmaista niin myönteisiä kuin kielteisiä tunteita. Tässä kirjoituksessani paneudun tähän asiaan, joka toisinaan on ongelmallistakin.
1 kommentti
Kirjoittajan Pia kuva

Vuorovaikutus! Sosiaaliset taidot! Ryhmätyö! Oppiva yhteisö! Entä autisti?

Olen mielenkiinnolla seurannut mediassa nykyisen koulumaailman – ja samalla työmaailmankin – nykyisiä painotuksia. Painopiste näyttää olevan yhä enenevässä määrin vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa taidoissa ja ryhmä-/tiimityössä ja yhteisöllisessä oppimisessa. Miten autisti – jolla on usein haasteita kaiken tämän kanssa – voi pärjätä missään koulumaailman tai työmaailman yhteisössä?