Opiskelijoista!

Olen joskus aikaisemmissakin blogikirjoituksissani maininnut sen, että talollamme on paljon opiskelijoita. Jatkan tällä kerralla tätä aihetta, koska tämän talven ja kevään aikana olen ollut tekemisissä monen opiskelijan kanssa.

Talollamme olen ilmoittanut henkilökunnalle, että ilman muuta otan vastaan opiskelijoita. Yleensä talon avustaja on muutamalla kerralla näyttämässä ja ohjeistamassa, miten minua avustetaan ja miten tietyt jutut sujuvat. Silloinkin myös minä itse olen mukana selittämässä omalta osaltani.

Opiskelijasta itsestä riippuu se, miten nopeasti hän uskaltaa jäädä kahdestaan minun kanssani tekemään avustustani. Osa tarvitsee enemmän aikaa avustajan tukea ja ”henkistä läsnäoloa” – vastaavasti osan mielestä he kykenevät melko nopeasti luottamaan omiin suorituksiinsa ja avustamaan yksin. Vaikka opiskelija olisi yksin avustamassa, voihan aina kutsua ohjaajansa paikalle, ja opiskelija on luonnollisesti ohjaajansa vastuulla.

Voinen todeta, että opiskelijoiden vastaanottaminen on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta miellyttävä kokemus. Niillä kerroilla, jolloin yhteistyöni opiskelijan kanssa ei ole oikein sujunut, muutkin yhteisössämme olevat ovat huomanneet opiskelijan ”soveltamattomuuden” talossamme työskentelyyn. Toisaalta kun yhteistyömme on onnistunut, olen antanut siihen jotain, mutta olen myös saanut.

Osa opiskelijoista on saanut jäädä sijaistamaan ja myöhemmin he ovat saaneet vakituisen työpaikan. Joidenkin kohdalla olen voinut olla todistamassa, että arasta, ujosta opiskelijanuoresta on kehittynyt ammattinsa osaava työntekijä. Silloin voin tuntea, että on ollut hienoa olla mukana kehittämässä ja kannustamassa häntä!

Santra

Kommentit

moi oot kiva

Kommentointi on suljettu