Positiivista momentumia elämään

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sergio Palau/CATEDU

Englannin kielessä on hyvä sana – momentum. Se määritellään näin:

Definition of momentum

plural momenta play \-ˈmen-tə\ or momentums

1 a property of a moving body that the body has by virtue of its mass and motion and that is equal to the product of the body's mass and velocity; broadly: a property of a moving body that determines the length of time required to bring it to rest when under the action of a constant force or moment

2 strength or force gained by motion or by a series of events
The wagon gained momentum as it rolled down the hill.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/momentum

Ensimmäinen määritelmä on suoraan fysiikkaa. Keskityn tässä tuohon toiseen määritelmään. Siitä suomennos:

Voima, joka saavutetaan liikkeellä tai sarjalla tapahtumia.
Vaunu keräsi momentumia vieriessään mäkeä alas.

USA:ssa arkikielessä käytetään momentum termiä kuvaamaan, onko esim. elämässä hyvä momentum päällä. Tällöin tekemiset ruokkivat toisiaan, voimaannuttavat toimijaa ja asiat sujuvat sulavasti. Hyvää ja osuvaa termiä suomeksi en momentumille osaa sanoa. Käytetään siis sanaa momentum.

Autistin elämässä momentum on tärkeässä osassa. Jos ajatellaan, että autisti on normaalitilassaan flow-tilassa struktuurien määrittelemässä tilassa, niin liike ja tapahtumasarjat vaikuttavat tähän flow-tilaan hyvin herkästi. Keskeisessä asemassa onkin tällöin niin vuorovaikutuksen voima ja sopivan vuorovaikutuksen – voimaannuttavan sellaisen (vs. valtaannuttavan – ks. termistä Elina Jääskeläisen gradu, joulukuun toinen blogini) saatavuus sekä minkälaisena sarjana tapahtumia esiintyy ja tarjotaan.

Itselleni hyvän momentumin arkeen tajoaa toisaalta elämäntapani – luova elämäntapa: luovia projekteja sekä sellonsoittoa – sekä asioiden rytmitys päivässä – luovan ajattelun ja lepohetkien sopiva vuorottelu. Sekä sopivan vuorovaikutuksen saaminen – vuorovaikutus kissan kanssa aistien ja käyttäytymisen tasolla sekä emailien kirjoittaminen ystävien kanssa. Yritän jaksaa monia asioita päivässä mutta realiteetti on, että päivän yksi iso asia – esim. blogin kirjoittaminen tai uuden sellokappaleen opettelu tai lääkärikäynti – määrittää koko päivän momentumin.

Toisaalta jos momentumia päivään ei oikein saa syntymään, päivä tuntuu herkästi sirpaleiselta eikä mistään oikein saa otetta.

Hyvän momentumin rakentaminen on hyvin tärkeä asia!

Blogiterkuin

Pia