Sosiaalinen koordinaatio ja sosiaalinen sujuvuus

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sclera

Itse autistina koen jatkuvaa haastetta sopeutua sosiaalisiin ympäristöihin. Koen tämän arvokkaana ja teen paljon töitä, että tässä onnistuisin.

Minulla on mieluisana vapaaehtoistyönä messuavustus seurakunnassa, joko jakamassa ehtoollista tai lukemassa päivän raamatuntekstiä.  Kaikki tämä tapahtuu pappien ohjauksessa – onneksi heiltä voi saada ohjausta.

Useilla meistä on kokemusta siitä, kuinka sujuvasti joulukirkko, kastetilaisuus, häät, hautajaiset tai konfirmaatio sujuvat. Tämä kuitenkin vaatii tilaisuuksien palvelijoilta paljon työtä ja koordinaatiota, aivan kuten mikä muu sosiaalinen tilanne, tilaisuus tai tapahtuma.

Omasta messuavustuksestani syntyi termi sosiaalinen koordinaatio ja toinen termi sosiaalisen kielen sujuva puhuminen (kuten voidaan sanoa että joku on fluent in English).  Itseni kohdalla tämä toteutuu siten, että olen hyvin passiivinen ja vastaanottavainen ja seuraan pappien ohjeita ja liikkeitä ja toimintaa. Usein myös ennen messuavustusta teen mielikuvaharjoitteita siitä, miten minun pitää toimia messuavustajana ehtoollisen jakamisessa tai tekstinlukijana.

Lorna Wing luokittelee autistien sosiaalista käyttäytymistä seuraavasti:

http://www.awares.org/static_docs/about_autism.asp?docSection=3

1. Erillään pysyttelevät autistit

Yleisin tyyppi. Saattavat käyttäytyä siten kuin muita ihmisiä ei olisi olemassa, katsekontakti vähäistä tai olematonta, eivät reagoi puhutteluun, kasvot ilmeettömät paitsi kokiessaan äärimmäistä iloa, vihaa tai ahdistusta, eivät reagoi hellittelyyn, osoittavat haluavansa jotain toista kädestä vetämällä haluttua asiaa kohti, saattavat reagoida rajuun leikkiin osallistuvasti mutta leikin loputtua vetäytyvät taas erilleen, vaikuttavat olevan omissa maailmoissaan.

2. Passiiviset autistit

Harvinaisin tyyppi.  Autisti hyväksyy sosiaalisen lähestymisen, saattaa suostua katsekontaktiin, saattaa osallistua leikkiin passiivisesti.

3. Aktiiviset, mutta oudosti käyttäytyvät autistit

Autisti saattaa lähestyä toista ihmistä, mutta oudoilla tavoilla. Näitä tapoja ovat mm. se, ettei autisti kiinnitä huomiota toiseen osapuoleen, katsekontakti voi olla heikko mutta voi esiintyä tuijottamista, saattaa halata tai kätellä liian rajusti.

4. Muodollisesti ja jäykästi käyttäytyvät autistit

Tätä käyttäytymistä esiintyy myöhemmällä iällä ja on yleistä kyvykkäämmillä autisteilla. Käytös saattaa olla liiallisen kohteliasta ja muodollista, kielellinen taso voi olla hyvä, yrittävät noudattaa sosiaalisia sääntöjä ilman että niitä varsinaisesti ymmärtävät.

Wingin luokittelu perustuu autistisiin lapsiin, ja hän ymmärtää luokittelun sosiaalisuuden puutteina. Itse koen, että kategoriat pätevät eri tavoin eri-ikäisiin autisteihin ja ovat hyvä lähtökohta sopivien sosiaalisten taitojen kehittymisessä kunkin kategorian positiivisilla luontaisilla tavoilla. En pidä kategorioita puutteina vaan erilaisina lähtökohtina miettiä, millainen sosiaalisuus kunkin kohdalla toimisi. 

Itse koen kuuluvani kaikkiin ryhmiin: eri tilanteissa käytökseni on erilaista.

Itse olen pohjimmiltani sekä passiivinen että aktiivinen. Minun on helppoa toisissa tilanteissa ottaa vastaan passiivisesti toisten ohjeet ja aloitteet. Joudun myös käyttämään paljon itsehillintää, koska mieleni tekee usein olla aktiivinen – mutta ehkä outo – ja haluan tuoda esiin omia autistisia tapojani toimia – mutta tämä ei toimi ympäristöissä, joissa autismi ei ole tuttua. Päästrategiani on siis olla passiivinen ja sitten analysoida tilanne ja kehittää uusia sosiaalisesti sujuvia tapoja toimia.

Ehkä sosiaalinen koordinaatio sujuu paremmin jos tunnistetaan, millaista sosiaalista tyyppiä autisti edustaa. Ja jos autisti voi toimia oman tyyppinsä pohjalta, hän ehkä oppii toimimaan tässä roolissa sosiaalisesti, jos ei sujuvasti niin sujuvammin.

Blogiterkuin

Pia

Kuva: Papunetin kuvapankki, Sclera

Kommentit

Hei vaan

Jäin vielä miettimään mitkä positiiviset asiat olisivat keskeisiä kunkin autistityypin kohdalla.

Erillään pysyttelevät autistit - tarpeen antaa pysyä hieman erillään muista sosiaalisissa tilanteissa niin henkisesti kuin fyysisesti

Passiiviset autistit - tarpeen aktivoida esim tarjoamalla vaihtoehtoja, joista valita - haluatko tämän kyllä vai ei?

Aktiiviset, mutta oudosti käyttäytyvät autistit - tarpeen ottaa aloitteet vastaan ja jatkaa siitä

Muodollisesti mutta jäykästi käyttäytyvät autistit - tarpeen tarjota kriteereitä ja periaatteita ja tavoitteita tilanteisiin.

Jotain tällaista...

Kommentointi on suljettu