Suosittelen testejä

Kuva: Papunetin kuvapankki, Elina Vanninen

Opiskelun vaikeuksien ja erityisjärjestelyjen tarpeen takia autismilääkärini ohjasi minut neuropsykologisiin testeihin. Sain autismidiagnoosin kohta parikymmentä vuotta sitten mutta minua ei ikinä ole testattu – silloinen lääkärini monien tuntema nyt jo valitettavasti edesmennyt professori Lennart von Wendt osasi lukea minua niin hyvin ettei testauksia tarvittu.

Minua testasi erittäin taitava ja empaattinen psykologi WAIS-IV testillä ja suosittelen lämpimästi testiä muillekin. Vaikka testi on tehty neurotyypillisille niin autismin vahvuuksia ja heikkouksia tulee hyvin siinä esiin.

Testi vahvisti minäkuvaani ihmisenä ja autistina ja nyt on paperi jota näyttää muillekin jos minua ei ymmärretä.

Testi toi esiin hyvin selvästi hyvän ei-sosiaalisiin tilanteisiin liittyvän muistini, ei-sosiaaliseen dataan sääntöjen soveltamisen kyvyt, kieleen ja käsitteisiin liittyvät kyvyt. Samoin ei-sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät visuaalisen muistamisen kyvyt tulivat esiin. Kuten myös toiminnanohjauksen testin salamannopeat yhdistämiskyvyt.

Mutta myös vaikeudet sosiaalisen tiedon käsittelyssä tulivat – onneksi – ilmi – sosiaalisten tilanteiden muistaminen oli alle keskitason, samoin yhteiskunnan toimintaa koskevat käsitykset kuten myös sosiaalista ympäristöä koskevan havainnoinnin vaikeudet tulivat esiin.

Kuten varmaan monet autistit käytän vahvuuksiani elämässä pärjäämiseen – erityisesti kykyäni ymmärtää, muodostaa ja soveltaa malleja ja teorioita - mutta sosiaaliset tilanteet ja sosiaalinen informaatio ja sosiaalisen ympäristön havainnointi on minulle vaikeaa ja erittäin kuormittavaa.

Vallitsevana tiedon normina on yhteiskunnassa eri muodoissaan mielen teoriaan liittyvät erilaiset sosiaaliset tarinat. Niin mediassa, arkipuheessa kuin tieteen tekemisessä. Juuri näiden kanssa itselläni on haasteita. Itse keskityn pikemminkin ilmiöihin ja niiden toimintalogiikkaan ja ilmiöiden esim. lähimmäisenrakkauden elämiseen todeksi. Fokus on eri vaikka lopputulos voi olla hyvinkin samankaltainen.

Voin kuitenkin lämpimästi suositella autismin kirjon henkilöille neuropsykologisia testejä – ne eivät kerro ehkä kaikkea mutta kertovat jotain olennaista niin autistisesta henkilöstä, testien näkökulmasta (neurotyypillinen on normi) kuin ympäröivän yhteiskunnan arvomaailmasta.

Blogiterkuin

Pia