Toteutuuko tasa-arvo?

Hyvää maaliskuuta!

Tätä kirjoittaessani on tasa-arvon päivä eli Minna Canthin päivä. Tasa-arvo voidaan käsittää monitasoisesti: Pyritään edistämään kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja  sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Kaikkien kansalaisten väliseen tasa-arvoon kuuluu sanan varsinaisessa merkityksessä se, että me, vammaiset henkilöt, olemme tasa-arvoisessa asemassa verrattuna ei-vammaisiin henkilöihin. Onkohan näin?

Henkilökohtaisesti voin vastata jyrkän kielteisesti. Paljon on asioita, joissa emme pysty samantasoisesti toimimaan kuin muut kansalaiset: Esimerkiksi liikkuminen voi olla vaikeaa, koska kaikki paikat eivät ole esteettömiä. Myös vammaisten kansalaisten työllistymisessä on parantamisen varaa.

Kun ajatellaan eri vammaisryhmiä, yhteiskunnan edessä ne ovat samanarvoisia – ainakin pitäisi olla. Se, että eri vammaisryhmät saavat erilaisia tukimuotoja, tuskin johtuu siitä, eikö heitä kohdeltaisiin samanarvoisesti – vaan siitä, että heidän vamman toimintarajoitteisuus ja tuen tarve eroavat toisistaan. Siis voinen todeta, että jokainen vammainen kansalainen on tasa-arvoisia yhteiskuntamme näkökulmasta katsottuna.

Edellä mainittuun viitaten vammaisryhmien keskuudessa on omia väittämiä: Toisinaan kuulee, että myöhemmässä eliniässä vammautuneet olisivat parempia ihmisiä kuin koko ikänsä olleet vammaiset. Tai vähemmän apua tarvitsevat kuuluisivat ylempään kuin ainaisesti toisen apua tarvitsevat. Onneksi tämä ajattelu ei ole niin suosiossa. Toisaalta henkilökohtaisesti ajateltuna onhan itse pyörätuolilla kelaava, suoraryhtinen istuja katukuvassa fiksumman näköinen kuin esimerkiksi minä, joka istuu kumarassa sähköpyörätuolissa jalat vinksallaan ja spastisuutta tulvillaan. :)

Miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon ja sen toteutumiseen en puutu paljon, paitsi joskus olen miettinyt omalla huumorillani seuraavaa: Kun olen vammainen nainen, tavallaan kuulun kahteen vähemmistöön. Jos joskus tulisi tarve valita, kumpaan joukkoon, naisiin vai vammaisiin, menisin, se voisi olla vaikeaa. Onnekseni tällaista valitsemista ei ole tullut eteeni! Tosin minä kyllä itse tiedän valintani – Teille lukijoille se jää arvaukseksi.

Santra