Tulkkauspalvelua

Kuten olemme saaneet lukea muun muassa täältä Papunetista, kuluvan kuukauden alussa vietimme puhevammaisten päivää ja teemaviikkoa. Teemanahan oli se, miten sanoisit, jos et voisi puhua. Itse puhevammaisena ajattelin tällä blogikerralla valottaa tulkkauspalvelua.

Puhevammaisilla henkilöillä on oikeus tulkkauspalveluun, josta käytettiin aikaisemmin nimitystä tulkkipalvelu. Parisen vuotta sitten suuri osa tulkkauspalvelusta siirtyi Kelan antamiin palveluihin. Tulkkauspalvelun tunnit säilyi samana: Puhe- ja kuulovammaisten kohdalla palvelun määrä on ainakin 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammaisten kohdalla ainakin 360 tuntia – näin sanoo laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta.

Kelalle siirrolla pyrittiin saamaan tasa-arvoinen kohtelu kaikille asiakkaille kotikunnasta riippumatta. Nykyisin tulkkien tilaukset tapahtuvat Kelan alueellisten välityskeskuksien kautta, tulkkausaikaa ei siis voi tilata suoraan tulkeilta. Välityskeskus ilmoittaa puhevammaiselle asiakkaalle, minkä tulkin asiakas saa omasta tulkkiringistään.

Kelan välityskeskuksesta tilaaminen voi mielestäni tuoda hankaluuksia muun muassa siksi, että käytössä on tietokonepohjainen järjestelmä. Aikaisemmin, kun asiakas tilasi palvelun suoraan tulkiltaan, he pystyivät keskenään sopimaan ajat. Nyt jos tulkki ei ole laittanut järjestelmään itselleen vapaata tulkkiaikaa tiettyyn aikaan, välityskeskus ilmoittaa automaattisesti tilaajalle, että tulkkia ei löydy. Nähdäkseni nykyinen käytäntö perustuu liikaa rakennetuille järjestelmille. Tosin asiakaskannan kasvaessa on hyvä olla jossain määrin tietty kokonaissysteemi.

Kela kustantaa myös ulkomaille lomamatkoille tulkkauspalvelua, jota pitää erikseen hakea. Tämä oikeus on hyödyllinen etenkin sellaisille, jotka eivät tarvitse avustusta, vaan selviävät ainoastaan tulkin kanssa. Sillä tulkki ei saa avustaa. Entä me monivammaiset matkaajat, jotka tarvitsemme lomallakin kokoaikaista avustusta? Tulkin tulkkaus on yksi monista toimista, joiden avulla monivammainen henkilö pärjää arkiaskareissaan. Edellä mainitulla haluan nostaa esiin, että tasapuolisuuden nimissä samoin ehdoin monivammaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus ottaa tulkin ohella matkalle mukaan henkilökohtainen avustaja.

Tulkkauspalvelua on kehitetty vuosien ajan: Ei sovi unohtaa reilun kymmenen vuoden ajan olemassa ollutta puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa. Koulutetut tulkit ovat antaneet alalle ammatillisuutta ja mahdollisuuden puhevammaisten tulkkauspalvelun laajeta näinkin useita asiakkaita koskevaksi.

Edellä olen esittänyt muutamia ajatuksiani, joita on tullut mieleeni tulkkauspalvelun siirryttyä Kelalle. Vaikka toimintaa on kehitetty, toivon, että edistystä ja kehitystä jatketaan. Näin saadaan entistä toimivampi tulkkauspalvelujärjestelmä, joka antaa keinon kommunikoida sellaisellekin, joka ei kykene tuomaan itseään julki yleisesti ymmärrettävässä muodossa.

Kommentit

Hei,

kiinnostava kirjoitus. Tuot todella tärkeän asian esille, asiakas tarvitsisi avustjan ja tulkin. Ja Kela kustantaavain toisen. Taas tulee mieleen vanha mopea kommentti " äly hoi, älä jätä! Nimittäin ehdottomasti asiaa ei ole mietitty loppuun asti kaikkien vammaisten osalta ja miettijät linevät pohtineensa ainoastaan puhevammaisen puheongelman ratkaisua. Tässä ei paljon lämmitä se, että ensin luodaan laki ja siihen sitten VUOSIEN JA VUOSIKYMMENTEN saatossa lakien täydennyksiö, korjauksia ja kumoavia kohtia. Itse en tunne lainlaatimisen kommervenkkejä, mutta ymmärrän hyvin, ettei tässä ole ajateltu kaikkia asiakkaita.
Tuo tulkin tilaus myös tuntuu ontuvan. Sillekin tarttis tehdä jotain. Sillä aivan varmasti vapaita tulkkeja on, mutta kun ei ole sitä mokomaa tietokoneajanvarauskirjaa luotu.... tässäkin olis taas kirveellä töitä!
Oma puhevammainen lapseni ehkä tulee tarvitseman joskus puhetulkkia kodin ulkopuolella. Mutta kehitysvammansa vuoksi hän tarvitsee jonkun joka sen tilaa. Ja tähän köhän se sitten tyssää?

Kannatan ehdottomasti näiden ongelmien esilletuontia ja pinnalla pitämistä, nimenmaan tuota viimeistä. Taisteluväsymys tulee jossakin vaiheessa, mutta josko sittenkin joku aina jaksaisi ja veisi asiaa eteenpäin. Politiikkaa en osaa ja siihen en aio sekaantua, mutta omalta osaltani lupaan pitää meteliä tarvittavilla tahoilla vamman laatuun katsomatta. Ja sen verran "akkamainen" olen ( kuten yksi nimeni kun kirjoitin sen väärin jo antoi ymmärtää) ettei toinen osapuoli pääse vähällä!

Pidetään yhdessä asioista meteliä, sopivalla tavalla, välillä iskien, välillä hitaasti kit(d)uuttaen :)

Kommentointi on suljettu