trafikljus, gult

Bildfil 

Författare 

Sclera

Typ