Äänestäminen


Sinä voit
äänestää vaaleissa,
jos
olet saanut postissa
ilmoituksen äänioikeudesta.
Ilmoituskortissa
on tietoa
äänestyspaikasta
ja
vaalipäivästä.
Siinä
on myös tietoa
ennakkoäänestyspaikoista, joissa voi äänestää
ennen
vaalipäivää.
Ennakkoäänestys
kestää viikon.
Ota mukaan
henkilötodistuksesi,
kun menet
äänestämään.
Näytä henkilötodistuksesi
vaalivirkailijalle.
Hän antaa sinulle
äänestyslipun.
Sitten voit mennä
äänestyskoppiin.
Äänestyskopissa
on lista, jossa ovat
ehdokkaiden nimet
ja äänestysnumerot.
Kirjoita ehdokkaasi numero äänestyslippuun.
Taita äänestyslippu.
Anna äänestyslippu vaalivirkailijalle.
Hän leimaa
äänestyslipun.
Sitten voit pudottaa lipun vaaliuurnaan.
Katso video äänestämisestä vaalipäivänä.
Katso video äänestämisestä ennakkoon.
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste