Ideoita lorujen käyttöön

Minä-lorua voi lorutella myös sinä-muodossa. Kehon hahmottamista voi harjoittaa koskettamalla lorun mukaisesti kehon osia.

Laskutoimitus-lorussa lasketaan sormia ja varpaita sekä muita kehon osia, jolloin voi harjoitella kehon osien hahmottamista ja nimeämistä.

Kyllä vai ei -loru vahvistaa oman tahdon ilmaisua sekä valintojen tekemistä elein ja ilmein silloin, kun sanoja ei vielä ole.

Tunnelorujen (Onnellinen päivä, Rakkaus, Räyhäpäivä, Tunnemyrskyä, Nauruhattara ja Äkäpussi) avulla voi ilmaista, nimetä ja käsitellä erilaisia tunteita.

Ääneen lukeminen

Lue loruja ääneen eläytymällä lorun tunnelmaan, jolloin tutustutat kuulijasi lorun rytmiin ja sisältöön.

Osoita kuvista, missä kohdassa lausetta olet menossa. Kuulija voi myös itse näyttää kuvista paikan.

Rytmityksessä voit käyttää apuna esimerkiksi taputusrytmiä, lyömäsoittimia tai melodiaa.

Lukutaitoisten kanssa voit lukea loruja vuorolukuna. Kumpikin lukee esimerkiksi kaksi säettä kerrallaan.

Loruja voit käyttää myös toistuviin tilanteisiin liittyvinä tunnelmanvirittäjinä esim. aamutuokioissa, ruokailutilanteissa, leikkipiirissä, nukkumaan mennessä.

Tilanteeseen liittyvä loru toimii signaalina ja auttaa ennakoimaan, mitä on seuraavaksi tapahtumassa.

Riimittely

Lue loru korostaen riimisanoja esim. äänenpainolla tai taputtamalla ja riimisanan kuvaa osoittamalla.

Pyydä kuulijaa keksimään riimipareihin perustuvissa lauseissa puuttuva riimisana. Puuttuvan riimisanan voi valita esimerkiksi kolmesta irtokuvavaihtoehdosta.

Toista lorun riimisanat riimipareina.

 • pää - lämmittää
 • suu - leukaluu
 • peppu - reppu
 • hei - ei
 • jne.

Kysely

Tee loruun liittyviä konkreettisia kysymyksiä, jolloin vastaukset ovat löydettävissä lorusta suoran. 

Tee myös päättelyä vaativia kysymyksiä.

 • Minkälainen tunnelma lorussa on?
 • Miten loru voisi jatkua?
 • Kuka voisi ajatella näin? jne.

Sanojen opettelu

Selitä loruissa sanojen merkityksiä.

Kerätkää yhdessä sanojen synonyymeja (samaa tarkoittavia) ja vastakohtia.

Luokitelkaa sanoja.

Käsitteiden opettelu

Kootkaa ja kerratkaa loruun liittyviä käsitteitä ja niitä vastaavia kuvasymboleja.

Hyödyntäkää lorujen käsitteistöä keräämällä ja ryhmittelemällä käsitteisiin liittyviä kuvia tai sanoja.

 • vuorokauden- ja vuodenajat
 • viikonpäivät
 • värit
 • kehon osat
 • kuukaudet
 • säätila
 • ruokailuvälineet jne.

Lorupussi-leikki

Tee lorupussi tai -laatikko tulostamalla loru ja liimaamalla aiheeseen liittyvä kuva lorun kääntöpuolelle.

Osallistujat nostavat loruja pussista vuorotellen. Ensin jutellaan pelkän kuvan perusteella, mistä loru mahdollisesti kertoo. Vasta sitten paneudutaan loruun.

Vinkit ja vinkeissä mainitut lorut on kirjoittanut Kati Söderberg