5. kokous: Ilmaisun mukauttaminen

Tässä kokouksessa keskustelemme ilmaisun mukauttamisesta ja sen merkityksestä vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa.

OHJE: Valitkaa keskuudestanne tämän kokouksen vastuuhenkilö.

Edellisen tapaamisen teemana oli VASTAAMINEN. Keskustelkaa hetki siitä, mitä jokainen on tehnyt vastaamisen suhteen? Mitä siitä on seurannut?

Teema

Tutustumme siihen, miten mukautamme ilmaisuamme muistisairaan kumppanimme tarpeiden mukaan.

Video

Katsomme videota ja keskustelemme, miten ilmaisun mukauttaminen toteutuu tilanteessa.

Yhteisö

Pohdimme, miten ilmaisun mukauttaminen toteutuu yhteisössämme.

Teko

Sovimme, miten lisäämme ilmaisun mukauttamista arjessamme.

 

Tietosuojaseloste