6. kokous: Tarkistaminen

Tässä kokouksessa keskustelemme tarkistamisesta ja sen merkityksestä vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa.

OHJE: Valitkaa keskuudestanne tämän kokouksen vastuuhenkilö.

Edellisen tapaamisen teemana oli ILMAISUN MUKAUTTAMINEN. Keskustelkaa hetki siitä, mitä jokainen on tehnyt ilmaisun mukauttamisen suhteen? Mitä siitä on seurannut?

Teema

Tutustumme siihen, miten viestimme tarkistamista.

Video

Katsomme videota ja keskustelemme, miten tarkistaminen toteutuu tilanteessa.

Yhteisö

Pohdimme, miten tarkistaminen toteutuu yhteisössämme.

Teko

Sovimme, miten lisäämme tarkistamista arjessamme.

Tietosuojaseloste