Digitaaliset kommunikointipassit

Digitaalisesta kommunikointipassista hyötyvät erityisesti varhaisten keinojen varassa viestivät eli olemuskielellä viestivät ihmiset, joiden vuorovaikutusta ja erityisiä tarpeita voi olla vaikea kuvailla pelkästään sanallisesti. Kun kommunikointipassi tehdään digitaaliseen muotoon, asioista voi kertoa tekstin ja valokuvien lisäksi video- ja äänitallenteiden avulla.

Digitaalisen kommunikointipassin voi toteuttaa monella eri tavalla ja usealla eri ohjelmalla. Passin toteutustapaan vaikuttavat passin sisällöt sekä käyttötapa.

Näillä sivuilla on esimerkkejä digipasseista, sekä ohjeita niiden tekemiseen.

Millä laitteella?

Jos passin omistajalla on käytössään tarkoitukseen sopiva laite tai hän käyttää kommunikointiohjelmaa, passi kannattaa tehdä sillä.

Usein vaikeasti vammaisen henkilön kommunikointipassi tehdään ja sitä myös katsotaan työntekijän tai perheenjäsenen laitteella. Tällöin passin käyttöoikeuksiin ja turvalliseen säilytykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lisätietoa tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta.

Valokuvat, videot ja äänitiedostot

Passiin lisättävät videot, pysäytyskuvat, valokuvat ja äänitiedostot helpottavat sanattoman viestinnän kuvailemista ja havainnollistavat, millaisilla tavoilla vuorovaikutuksen saa onnistumaan parhaiten.

Videoiden kestoon kannattaa kiinnittää huomiota. Monta lyhyttä video-otosta on parempi vaihtoehto kuin yksi pitkä video.

Henkilön valokuvaaminen ja videointi sekä valokuvien ja videoiden käyttö kommunikointipassissa edellyttävät aina lupaa henkilöltä itseltään tai hänen läheisiltään.

Passin sisällöt

On tärkeää, että kommunikointipassi on omistajansa näköinen.

Passin voi rakentaa esimerkiksi seuraavan sisältörungon avulla, ja apuna voi käyttää olemuskielisten ilmaisujen havainnointityökaluja.

1. Minä: Kommunikointipassin omistaja esittelee itsensä.

2. Tärkeää tietoa: Kommunikointikumppanin kannalta oleellinen tieto passin omistajan kommunikoinnista sekä vuorovaikutuksessa huomioitavista asioista ja erilaisista tavoista tukea niitä.

3. Näin kommunikoin: Lyhyt kuvaus tärkeimmistä kommunikointitavoista ja viestien merkityksistä.

4. Näin kommunikoit kanssani: Ohjeita, miten kumppanin kannattaa viestiä ja toimia vuorovaikutuksessa.

5. Tärkeitä asioita, ihmisiä tai paikkoja: Asioita, ihmisiä ja paikkoja, joista pidän ja jotka ovat tärkeitä.

6. Asioita, joista en pidä

7. Vahvuuksiani: Asioita, joita kommunikointipassin omistaja osaa, joissa on hyvä tai joita harjoittelee.

8. Tue minua näin

Ohjeita ja esimerkkejä digipassien tekoon eri ohjelmilla

Asiaa tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta

Lähteet 

Materiaalin suunnittelu ja toteutus: Katja Burakoff, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste