Hoivalluksia-kokoukset

Hoivalluksia-kokouksia on seitsemän. Työskentelyn kannalta on tärkeää, että kaikki ryhmäläiset ovat mukana jokaisessa kokouksessa. Yksi kokous kestää 45–60 minuuttia. Ryhmä kokoontuu mieluiten kerran viikossa tai joka toinen viikko. 

Kokousten aiheet

Ensimmäisessä eli aloituskokouksessa ryhmä tutustuu materiaaliin ja sopii käytännön asioista kuten siitä, ketkä työntekijöistä ovat mukana ryhmässä.

Seuraavissa viidessä kokouksessa ryhmäläiset tutustuvat vuorotellen jokaiseen osaavan kumppanuuden elementtiin: läsnäolo, odottaminen, vastaaminen, ilmaisun mukauttaminen ja tarkistaminen (LOVIT). Ryhmä keskustelee siitä, miten nämä vuorovaikutuksessa tärkeät asiat toteutuvat heidän yhteisössään. Kokoukset on nimetty käsiteltävän teeman mukaan (Läsnäolo, Odottaminen, Vastaaminen, Ilmaisun mukauttaminen, Tarkistaminen).

Lopetuskokouksessa ryhmä keskustelee kokemuksistaan ja päättää, miten he jatkavat hyvien vuorovaikutuskäytäntöjensä toteuttamista.

Kokousten rakenne

Hoivalluksia-kokouksissa on selkeä, samanlaisena toistuva rakenne. Jokaisessa kokouksessa on kolmesta neljään keskusteluosiota: teema, teko, kuva ja yhteisö. Tarkoituksena on, että osallistujat tutustuvat osioihin järjestyksessä.

Esimerkki Läsnäolo-kokouksen osioista ja keskusteluaiheista:

Teema - Tutustumme siihen, miten viestimme läsnäoloa.
Teko - Sovimme, miten saamme lisää läsnäoloa arkeemme.
Kuva - Katsomme videota ja keskustelemme, miten läsnäolo toteutuu tilanteessa.
Yhteisö - Pohdimme, miten läsnäolo toteutuu yhteisössämme.

Jokainen kokous alkaa vastuuhenkilön valinnalla. Vastuuhenkilö

  • vastaa tietokoneen käytöstä ja tapaamisen etenemisestä
  • huolehtii siitä, että osallistujat saavat
    • lukea rauhassa teemasivun
    • katsoa videon riittävän monta kertaa
    • pohtia esillä olevia kysymyksiä yhdessä toistensa kanssa
  • kerää osallistujien kirjaamat teot talteen ja laittaa ne sopivaan paikkaan kaikkien nähtäväksi.

Ryhmäläiset huolehtivat itse siitä, että kaikki asiat tulevat käsitellyiksi ja keskustelu pysyy vuorovaikutuksessa. Jokaisen ryhmäläisen ajatukset ovat tärkeitä ja ansaitsevat tulla kuulluiksi.

Keskustelumateriaalit Hoivalluksia-kokouksiin

Sivut avautuvat alla olevista linkeistä.

1. kokous: Aloitus

Kokouksessa tutustumme Hoivalluksia-materiaalikokonaisuuteen ja sovimme käytännön asioista.

2. kokous: Läsnäolo

Kokouksessa tutustumme läsnäoloon ja keskustelemme sen merkityksestä vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa.

3. kokous: Odottaminen

Kokouksessa tutustumme odottamiseen ja keskustelemme sen merkityksestä vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa.

4. kokous: Vastaaminen

Kokouksessa tutustumme vastaamiseen ja keskustelemme sen merkityksestä vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa.

5. kokous: Ilmaisun mukauttaminen

Kokouksessa tutustumme ilmaisun mukauttamiseen ja sen merkitykseen vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa.

6. kokous: Tarkistaminen

Kokouksessa tutustumme tarkistamiseen ja sen merkitykseen vuorovaikutuksessa muistisairaan ihmisen kanssa.

7. kokous: Lopetus

Kokouksessa keskustelemme kokemuksistamme ja mietimme, miten jatkamme oivaltamiemme asioiden toteuttamista yhteisössämme.

 

Tietosuojaseloste