HYP-jakson toteutus käytännössä

Tällä sivulla kerrotaan,

 • miten toteutat päivittäiset HYP-hetket ja
 • miten HYP-jakson vaikutuksia arvioidaan.

Miten toteutat päivittäiset HYP-hetket?

Huomoiva yhdessäolo toteutuu, kun keskityt olemaan vuorovaikutuskumppanisi kanssa ja siirrät kaikki muut asiat ja tehtävät syrjään.

 • Ole 10 minuuttia kumppanisi kanssa ja keskity 100 %:sti vain häneen. Tilanteessa ei ole muuta tavoitetta kuin mukava yhdessäolo.
 • Kokeile erilaisia asioita kumppanisi kanssa ja katso, miten hän vastaa (reagoi). Vastaako hän nopeasti, hitaasti, kielteisesti, myönteisesti, kiinnostuneesti vai vetäytyykö hän pois?
 • Joskus ihmiset vastaavat (reagoivat) parhaiten sellaiseen tekemiseen, jota he tekevät myös itse. Havainnoi, mitä kumppanisi tekee, jos ääntelet tai liikutat itseäsi samalla tavalla kuin hän.
 • Havainnoi, millaista yhdessäolonne (vuorovaikutuksenne) on. Onko se hidasta, nopeaa, äänekästä, pehmeää, yksinkertaista, toistavaa...?
 • Ennen kaikkea havainnoi, onko vuorovaikutuksenne hänen kannaltaan mielekästä.
 • Kirjaa seurantalomakkeelle, mitä HYP-hetken aikana tapahtui.
 • Voit myös videoida HYP-hetkiä, jos olette niin sopineet. Videot auttavat havainnoimaan onnistuneita vuorovaikutustapoja ja vuorovaikutuksen edistymistä HYP-jakson päättyessä.

Miten HYP-jakson vaikutuksia arvioidaan?

Huomioivan yhdessäolon toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan yhteisössä määräajoin. Arviointi tapahtuu yhteenvetokokouksessa jokaisen HYP-jakson päätteeksi. Kokoukseen on hyvä varata aikaa 45 minuuttia.

HYP-jakson yhteenvetokokoukseen osallistuvat käynnistäjä sekä toiminnassa mukana olleet työntekijät ja yksikön esimies. Ennen yhteenvetokokousta yksi työntekijöistä täyttää koostelomakkeen, jonne hän poimii keskeiset ajatukset seurantalomakkeille kirjatuista muistiinpanoista.

Keskustelu käydään Kysymyksiä HYP-jakson lopussa -lomakkeen avulla. Kokouksessa pohditaan,

 • miltä HYP-jakso on tuntunut,
 • mitä merkitystä sillä on ollut vuorovaikutukseen ja
 • miten toimintaa jatketaan?

Työntekijät voivat halutessaan kutsua yhteenvetokokoukseen myös jonkun ulkopuolisen työntekijän kuten puheterapeutin, psykologin, toimintaterapeutin tai OIVA-ohjaajan (Tikoteekki).

Lähteet 

Tietosuojaseloste