HYP-toiminnan aloitus yhteisössä

Tällä sivulla esitellään kokoukset sekä materiaalit, joiden avulla yhteisö voi perehtyä HYP-toimintamalliin sekä aloittaa HYP-jaksot.

Toiminnan käynnistäjänä voi toimia kuka tahansa työntekijöistä. Esittely- ja käynnistyskokouksiin on hyvä varata aikaa 45 minuuttia.

Esittelykokous

HYP-toimintamallin esittely. Onko yhteisössä henkilöitä, jotka tarvitsevat työntekijän tukea vuorovaikutuksessaan? Ketkä hyötyisivät HYP-jaksosta?

Kokouksen sisältö

 • Toiminnan käynnistäjä esittelee HYP-toimintamallin toteutus- ja arviointitavat, oheismateriaalina HYP-opasvihko.
 • Keskustelu HYP-mallista.
  • Millaisia ajatuksia HYP-malli herättää?
  • Onko yhteisössä henkilöitä, joiden kanssa HYP-jakson voisi aloittaa? Kuka on yhteydessä asiakkaan läheiseen/omaiseen ja kertoo suunnitellusta HYP-jaksosta?
  • Miten työntekijät seuraavat HYP-hetkien toteutumista? Käytetäänkö videointia HYP-seurantalomakkeiden lisäksi? Kuka pyytää kuvausluvan?
 • Päätös käynnistyskokouksen ajankohdasta. Käynnistyskokous on viikon kuluttua esittelykokouksesta.

Käynnistyskokous

Kertaus HYP-mallin tausta-ajatuksesta ja keskustelu mallin herättämistä ajatuksista. Sopimus HYP-jakson tavoitteista ja toteutustavoista.

Kokouksen sisältö

 • HYP-mallin käynnistäjä kertaa HYPin idean ja keskustellaan asioista, jotka ovat mahdollisesti jääneet mietityttämään edellisen tapaamisen jälkeen. Oheismateriaali käynnistyskokousta varten.
 • Ideointi HYPin toteutustavoista.
  • Millaisia asioita HYP-hetkissä voisi tehdä? Käytännön esimerkkejä?
 • Sopimus HYP-jakson tavoitteesta. Lisätietoa käynnistyskokouksen oheismateriaalissa (sivu 6) kohdassa "Kysymyksiä ennen HYP-jakson aloittamista".
  • Mitä hyötyä yhteisöllemme voi olla HYPistä?
  • Millä perusteella valitsimme kumppanin, jonka kanssa toteutamme HYP-jakson?
  • Miten toivomme hänen hyötyvän tästä jaksosta?
 • Sovittavat asiat käytännön toteutuksesta.
  • Jokainen kirjaa muistiinpanot HYP-hetken jälkeen seurantalomakkeelle.
  • Yksi työntekijöistä tekee yhteenvedon koostelomakkeelle HYP-jakson lopussa. Kuka?
  • Yksi työntekijöistä aikatauluttaa HYP-hetket yhteisön kalenteriin, työvuorolistaan ym. Kuka?
  • Miten varmistetaan, että HYP-hetkiä ei häiritä ja keskeytetä?
  • Milloin järjestetään yhteenvetokokous?

Lähteet 

Tietosuojaseloste