Kansio lapsille

Näkymä lastenkansion sivusta, jossa on erilaisia leluja.

Lapsille suunniteltu kommunikointikansio tutustuttaa kuvallisen kielen maailmaan arjen eri toimintojen yhteydessä. Kukin aihepiiri sisältää sanastoa, jota keskustelussa tarvitaan. Siksi esimerkiksi perheeseen liittyvässä sanastossa on paitsi perheenjäsenet myös ihmisiin, ammatteihin, tunteisiin ja ihmisten tekemisiin liittyvää sanastoa sekä kysymyssanoja.

Kansion sivuja voi käyttää

  • erillisinä sivuina tai eri tavoin yhdisteltyinä sivukokonaisuuksina
  • kommunikointitauluina tai
  • kommunikointikansiona.

Näin käytät lasten kansiota.

Kerronta kansion avulla tapahtuu niin sanotuilla avainsanoilla eli osoittamalla kuvia, jotka ovat viestin ymmärtämisen kannalta keskeisiä. Lue lisää kerronnasta avainsanoilla sekä keskustelukumppanin roolista siinä.

Tästä kansiosta on tehty myös päivitetty versio, jossa värikoodaus on toteutettu tekstin taustavärin avulla. Sivut voi tulostaa sellaisinaan tai selata iPadissä. Tutustu värikoodattuun iPad-kansioon.

Materiaalit lasten kansioon

Valitse A4- tai A5-kokoinen kansio ja täydennä sanastoja omiin tarpeisiin sopivilla kuvilla.

Näin kokoat lasten kansion.

Kansiosta on myös ruotsinkielinen versio.

Lähteet 

Lasten kansion suunnittelu ja toteutus: puheterapeutti Anne Palmroth

Tietosuojaseloste