Kansio lapsille

Näkymä lastenkansion sivusta, jossa on erilaisia leluja.

Lapsille suunniteltu kommunikointikansio tutustuttaa kuvallisen kielen maailmaan arjen eri toimintojen yhteydessä. Kukin aihepiiri sisältää sanastoa, jota keskustelussa tarvitaan. Siksi esimerkiksi perheeseen liittyvässä sanastossa on paitsi perheenjäsenet myös ihmisiin, ammatteihin, tunteisiin ja ihmisten tekemisiin liittyvää sanastoa sekä kysymyssanoja.

Kansion sivuja voi käyttää

  • erillisinä sivuina tai eri tavoin yhdisteltyinä sivukokonaisuuksina
  • kommunikointitauluina tai
  • kommunikointikansiona.

Kerronta kansion avulla tapahtuu niin sanotuilla avainsanoilla eli osoittamalla kuvia, jotka ovat viestin ymmärtämisen kannalta keskeisiä. Lue lisää kerronnasta avainsanoilla sekä keskustelukumppanin roolista siinä.

Tästä kansiosta on tehty myös päivitetty versio, jossa värikoodaus on toteutettu tekstin taustavärin avulla. Sivut voi tulostaa sellaisinaan tai selata iPadissä. Tutustu värikoodattuun iPad-kansioon.

Kansion kokoaminen ja käyttö

Ohjeita kansion käyttöön

Valitse A4- tai A5-kokoinen kansio ja täydennä sanastoja omiin tarpeisiin sopivilla kuvilla.

Kansiosta on myös ruotsinkielinen versio.

Lähteet 

Kansion suunnittelu ja toteutus: Anne Palmroth

Tietosuojaseloste