Ohjeita keskustelumateriaalin käyttäjälle

 

Hoivalluksia on verkkopohjainen keskustelumateriaali, johon kuuluu

  • rakenne seitsemää työyhteisössä järjestettävää kokousta varten
  • keskustelua virittävät kysymykset
  • video yhdestä vuorovaikutustilanteesta.

Hoivalluksia-kokouksissa tarvittavat materiaalit löytyvät Kokoukset-sivuilta. Materiaaliin sisältyvää videota käytetään jokaisessa kokouksessa. Kokouksen teema määrittelee, mistä näkökulmasta videota havainnoidaan.

Hoivalluksia-keskustelumateriaaliin sisältyvän videon katsomiseen tarvitaan salasana. Pyydä salasana kirjautumislomakkeella.

Hoivalluksia-työskentely edellyttää työyhteisöltä

  • yhteistä aikaa
  • rauhallisen kokoustilan tai huoneen
  • toimivan nettiyhteyden verkkomateriaalin käyttöä varten
  • riittävän suuren näytön videon katsomista ja kysymysten tutkimista varten
  • paperia ja kyniä.

Videota käytetään keskustelun virittäjänä

Materiaaliin sisältyvä video on kuvattu eräässä muistisairaiden ihmisten ryhmäkodissa. Kyseessä on aito vuorovaikutustilanne, jota ei ole etukäteen suunniteltu tai käsikirjoitettu. Muistisairaan ihmisen kanssa kommunikoiminen tuo tilanteeseen omat haasteensa. Videon avulla on tarkoitus virittää keskustelua, millaisilla toimintatavoilla työntekijä saa tilanteen onnistumaan.

Videota katsoessa on tärkeää kiinnittää huomio työntekijän vuorovaikutustaitoihin ja osaamiseen. Samalla voi miettiä omaa toimintatapoja sekä asioita, joita itse olisi mahdollisesti tehnyt toisin.

Video kestää 2:44 minuuttia. Se katsotaan kokonaisuutena ja niin monta kertaa kuin kulloinkin on tarve. Kokousmateriaalissa ohjeistetaan, mihin asioihin katsojan kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Ryhmäläiset voivat keskustella videon herättämistä välittömistä ajatuksista. Materiaali sisältää myös joukon avoimia kysymyksiä, jotka keskittyvät käsiteltävään teemaan. Kysymykset on muotoiltu niin, että ne painottavat yhteisössä olevia voimavaroja ja toimivia vuorovaikutuskäytäntöjä. Ryhmässä on hyvä korostaa sitä, että keskustelu säilyy myönteisenä koko kokouksen ajan.

Video tai tietty kohta siitä voidaan katsoa uudestaan, mikäli keskustelussa nousee esiin asia, joka kaipaa tarkistamista. Ryhmäläiset etsivät jokaisessa kokouksessa videolta yhden huippuotoksen, jossa kokouksen teemaan liittyvä asia näkyy heidän mielestään parhaiten.

Tietosuojaseloste