Kommunikointipassit

symbolikuvat kuvituskuvina

Kommunikointipassi on väline, jonka avulla puhevammainen henkilö voi kertoa itsestään, kommunikoinnistaan, kiinnostuksen kohteistaan ja tuen tarpeistaan kohtaamilleen uusille ihmisille.

Kommunikointipassi on keino varmistaa, että tieto yksilöllisistä kommunikointitavoista siirtyy uusille kumppaneille, esimerkiksi kodista päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin. Tiedon siirtyminen on tärkeää myös silloin, kun henkilö muuttaa asuinympäristöä.

Passi lisää myös osallisuutta omaan itseen liittyvässä päätöksenteossa. Sen avulla henkilö voi kertoa itselleen tärkeistä asioista esimerkiksi palvelusuunnitelmakokouksissa.

Millainen?

Passi voi olla tulostettava käyntikortti tai monisivuinen vihko. Se voi olla myös laitteella selattava ja videota sisältävä esittely henkilön kommunikointitavoista.

Passiin kootaan tietoa kaikista niistä tavoista, joilla henkilö ilmaisee itseään. Siihen kirjataan myös, millaista tukea hän tarvitsee eri tilanteissa ja millä keinoilla keskustelukumppani voi helpottaa viestien ymmärtämistä.

Kun kommunikointipassi tehdään digitaaliseen muotoon, asioista voi kertoa tekstin ja valokuvien lisäksi video- ja äänitallenteiden avulla. Digipassista hyötyvät erityisesti varhaisten keinojen varassa viestivät eli olemuskielellä viestivät ihmiset, joiden vuorovaikutusta ja erityisiä tarpeita voi olla vaikea kuvailla pelkästään sanallisesti.

Olemuskielellä viestivän henkilön kommunikointikumppanit tarvitsevat tietoa siitä, mitä tietyt ilmeet, eleet, äännähdykset tai olemuksessa tapahtuvat muutokset tarkoittavat. Näiden olemuskielisten ilmaisujen havainnointiin on kehitetty lomake. Lomakkeeseen voi koota kuvaukset eri viestien ilmaisutavoista sekä siitä, miten niihin tulisi vastata.

Olemuskielisten ilmaisujen havainnointityökalut

Passin sisällöt

Kommunikointipassin voi rakentaa esimerkiksi seuraavan sisältörungon avulla.

1. Minä: Kommunikointipassin omistaja esittelee itsensä.

2. Tärkeää tietoa: Kommunikointikumppanin kannalta oleellinen tieto passin omistajan kommunikoinnista sekä vuorovaikutuksessa huomioitavista asioista ja erilaisista tavoista tukea niitä.

3. Näin kommunikoin: Lyhyt kuvaus tärkeimmistä kommunikointitavoista ja viestien merkityksistä.

4. Näin kommunikoit kanssani: Ohjeita, miten kumppanin kannattaa viestiä ja toimia vuorovaikutuksessa.

5. Tärkeitä asioita, ihmisiä tai paikkoja: Asioita, ihmisiä ja paikkoja, joista pidän ja jotka ovat tärkeitä.

6. Asioita, joista en pidä

7. Vahvuuksiani: Asioita, joita kommunikointipassin omistaja osaa, joissa on hyvä tai joita harjoittelee.

8. Tue minua näin

Muokattavia pohjia ja ohjeita kommunikointipassien tekemiseen

Tulostettavat kommunikointipassit

Digitaaliset kommunikointipassit

Asiaa kommunikointipassien tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta

Lähteet 

Materiaalin suunnittelu ja toteutus: Katja Burakoff, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste