Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon

Kuvassa kysymys "Millaisia oireita sinulla on?" sekä kuvalliset vaihtoehdot "huimaa", "paleltaa" ja "on kuuma".

Laajaan materiaaliin sisältyy kuvia monenlaisiin terveydenhuollon tilanteisiin:
• esitietojen kysyminen
• potilaan tilanteen kartoittaminen
• hoidon suunnitteleminen
• vuodeosastolla oleminen
• kotiutuminen ja oman hoidon suunnittelu.

Lähteet 

Tietosuojaseloste