2. kokous: Läsnäolo

Tässä kokouksessa keskustelemme läsnäolosta ja sen merkityksestä muistisairaan ihmisen vuorovaikutuksessa.

OHJE: Valitkaa keskuudestanne tämän kokouksen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on avata alla olevat keskusteluosiot yksi kerrallaan (teema, video, yhteisö ja teko). Hän huolehtii myös siitä, että osallistujat saavat tutustua tekstiin rauhassa ja pohtia kysymyksiä yhdessä keskustellen.

Teema

Tutustumme siihen, miten viestimme läsnäoloa.

Video

Katsomme videota ja keskustelemme, miten läsnäolo toteutuu tilanteessa.

Yhteisö

Pohdimme, miten läsnäolo toteutuu yhteisössämme.

Teko

Sovimme, miten lisäämme läsnäoloa arjessamme.

Tietosuojaseloste