Materiaalia blisskommunikointiin

Sivuille on koottu harjoituksia blisskielen opetteluun sekä tietoa ja tarinoita blisskielellä.

Tietoa blisskielellä

Tietoa mm. puhevammaisten tulkkauspalvelusta, paloturvallisuudesta ja matkailusta.

Tietosuojaseloste