Miten läsnäolo näkyy vuorovaikutuksessa?

 

 

OHJE: Katsokaa video 1-2 kertaa. Keskittykää hoitajan tapaan olla läsnä. Havainnoikaa erityisesti hoitajan toimintaa, asentoa, olemusta, katsetta, ilmeitä, eleitä ja äänensävyä. Keskustelkaa tämän jälkeen videon herättämistä ajatuksista. Katsokaa video tarpeen mukaan uudestaan.

Mitä huomasimme videolta?

Mistä voimme päätellä, että hoitaja

  • oli kiireettömästi läsnä
  • oli kiinnostunut
  • haki kontaktia
  • piti kontaktia yllä?

Mitä konkreettista hoitaja teki? Mitä tekemällä hoitaja ilmaisi läsnäoloaan tilanteessa?

Miten hoitajan tapa olla läsnä vaikutti muistisairaan ihmisen mukana olemiseen ja osallistumiseen?

Miltä muistisairaasta ihmisestä mahtoi tuntua, kun hoitaja oli hänestä näin kiinnostunut?

Mikä oli mielestämme videon huippukohta? Missä kohdassa läsnäolo toteutui kaikkein parhaiten?

Mitä olisimme itse tehneet vastaavassa tilanteessa? Olisimmeko toimineet jossain kohdassa eri tavalla? Missä videon kohdassa?

Mitä olisi tapahtunut, jos

  • hoitajan ajatukset ja huomio olisivat olleet jossain muualla
  • hoitaja ei olisi ollut kiinnostunut kumppanistaan?

Miltä itsestä tuntuisi tällaisessa tilanteessa? Mitä seurauksia siitä olisi pidemmällä aikavälillä?

Tietosuojaseloste