Tehtävän kuvaus

Mikä ei kuulu joukkoon -tehtävään voit valita kuvitukseksi piirroskuvat, valokuvat tai piktot. Tehtävässä on kaksi vaikeustasoa: helppo ja vaativa. Tehtävissä on esillä neljä asiaa, joista yksi ei kuulu joukkoon.

Helpoissa tehtävissä luokittelu tapahtuu kahden eri yläkäsitteen välillä: kuvat esittävät esimerkiksi eläimiä ja kulkuneuvoja.

Vaativissa tehtävissä edellytetään alakäsitteiden tuntemusta: kuvat esittävät eläimiä, mutta osa niistä on esimerkiksi lintuja ja yksi on nisäkäs.

Tehtävän toiminta

Tehtävä toimii koskekutusnäytöllä, hiirellä sekä askeltamalla välilyönti- ja rivinvaihtonäppäimillä tai niitä vastaavilla painikkeilla.