Opinnäytetyö 2021

Tulkki (AMK), Viittomakieli ja tulkkaus Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turku

Katriina Kuusisto G45VTK ja Tiia Matikka G43VTK