Tietoturva ja yksityisyyden suoja

Kommunikointipassi on aina henkilökohtainen ja sisältää henkilötietoja. Passin omistaja päättää, kenelle hän passinsa näyttää. Siksi myös passin säilytys on mietittävä niin, että henkilöön liittyvät tiedot ovat suojassa ulkopuolisilta eikä tietoja voi käyttää väärin.

Tee passi aina yhdessä passin omistajan tai hänet hyvin tuntevien ihmisten kanssa. Sillä varmistat, että passissa kerrotaan juuri niistä asioista, joista passin omistaja haluaa kertoa ja jotka ovat hänelle tai hänen kannaltaan tärkeitä. Näin varmistat myös, että passin omistaja ja/tai hänen läheisensä hyväksyy sisällössä esitetyt henkilökohtaiset asiat.

Kokoa passiin ainoastaan asiat, jotka tukevat vuorovaikutusta passin omistajan kanssa ja liittyvät passin omistajaan. Jos sisällössä kerrotaan nimiä tai esitetään valo- ja videokuvia muista ihmisistä, pyydä heiltä niihin luvat. Näin varmistat, ettei passi tahattomasti loukkaa kolmannen osapuolen yksityisyyden suojaa.

Käytä passin rakentamiseen ja jakamiseen ainoastaan sellaisia digitaalisia sovelluksia tai internetalustoja, joiden tietoturvaan voit luottaa. Varmista näiden alustojen tietoturvaselosteet ja myös tavat, joilla voit poistaa tuottamasi sisällöt pysyvästi ja tietoturvallisesti.

Muista, että kommunikointipassi on aina henkilökohtainen. Sovi passin omistajan tai häntä edustavan läheisen kanssa, missä muodossa ja kuka saa luvan tutustua passin sisältöön silloin, jos passin omistaja ei voi itse esitellä passiaan. Varmista myös, että passia säilytetään tietoturvallisesti.

Muista, että tietojen oikeasta käsittelystä on vastuussa henkilö, jolle tiedot on annettu käyttöön.

Tietosuojaseloste