Videoita Voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Tälle sivulle on koottu Kehitysvammaliiton Tikoteekin tuottamia videoita Voimauttavasta vuorovaikutuksesta. Videoissa esitellään toimintamallia käytännön esimerkein sekä välitetään kokemuksia Voimauttavan vuorovaikutuksen vaikutuksista.

Opetusvideo Voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Videossa kerrotaan, mitä Voimauttava vuorovaikutus on, miksi Voimauttavaa vuorovaikutusta tarvitaan ja miten Voimauttavaa vuorovaikutusta toteutetaan.

Video soveltuu opiskelun välineeksi joko yksin tai ryhmässä. Videon kesto on 52 minuuttia.

Opetusvideo Voimauttavasta vuorovaikutuksesta.

Esittelyvideot

Kaisa Martikainen ja Katja Burakoff Tikoteekistä kertovat Voimauttavasta vuorovaikutuksesta ja havainnollistavat sen toteutusta videoesimerkkien avulla.

Mitä Voimauttava vuorovaikutus on?

Videon kesto on noin 13 minuuttia.

Esittelyvideo Voimauttavasta vuorovaikutuksesta.

Voimauttavan vuorovaikutuksen esittely, osa 1/3

Videossa kerrotaan, mitä Voimauttava vuorovaikutus on. Videon kesto on noin 1½ minuuttia.

Esittelyvideo: Mitä Voimauttava vuorovaikutus on?

Voimauttavan vuorovaikutuksen esittely, osa 2/3

Videossa kerrotaan, mihin Voimauttavalla vuorovaikutuksella pyritään. Videon kesto on noin 2 minuuttia.

Esittelyvideo: Mihin Voimauttavalla vuorovaikutuksella pyritään?

Voimauttavan vuorovaikutuksen esittely, osa 3/3

Videossa kerrotaan, miten Voimauttavaa vuorovaikutusta tehdään. Videon kesto on noin 3 minuuttia.

Esittelyvideo: Miten Voimauttavaa vuorovaikutusta tehdään?

Kokemuksia Voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Poika, joka alkoi nauttia vuorovaikutuksesta

Videolla AAC-ohjaaja Janette Kotonen Valteri-koulu Ruskikselta kertoo, miten hän hyödyntää Voimauttavaa vuorovaikutusta omassa työssään. Lisäksi Janette kertoo yhden koulun oppilaan tarinan kautta, miten Voimauttava vuorovaikutus on vaikuttanut yhdessäoloon ja elämänlaatuun.

Video: Poika, joka alkoi nauttia yhdessäolosta.

Ihminen edellä

Videolla AAC-ohjaaja Janette Kotonen Valteri-koulu Ruskikselta kertoo, miten hän on saanut Voimauttavasta vuorovaikutuksesta työvälineen ja uutta näkökulmaa työhönsä.

Video: Ihminen edellä.

Käsileikkejä

Videolla seuraamme, miten Janette lähtee hakemaan kontaktia Teemuun Voimauttavan vuorovaikutuksen keinoin. Näemme myös, miten Teemun ja Janetten tapa olla Voimauttavassa vuorovaikutuksessa muuttuu.

Video: Käsileikkejä.

Voimauttava vuorovaikutus Solakallion erityiskoulussa

Kehitysvammaliiton Tikoteekki sekä Helsingin kaupungin Solakallion erityiskoulu ja kehitysvammapoliklinikka toteuttivat kolmivuotisen hankkeen Voimauttavasta vuorovaikutuksesta (v. 2016-2019).

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa koulun työntekijöiden vuorovaikutustaitoja kohdata koulun oppilaat lapsilähtöisellä tavalla. Hankkeessa kehitettiin myös moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä, jotka sopivat koulun arkeen. Muutoshanke koulusssa -video kertoo hankkeen eri vaiheista.

Hankkeen kokemuksista on tehty myös seuraavat videot, jotka kertovat kokemuksista lukuvuosittain.

Video ensimmäisen lukuvuoden kokemuksista. (Sinua varten, YouTube)

Video toisen lukuvuoden kokemuksista. (Sinua varten II, YouTube)

Video kolmannen lukuvuoden kokemuksista. (Sinua varten III, YouTube)

Voimauttava vuorovaikutus Ali-Juhakkalan koulussa

Tikoteekki ja Lahden kaupungin Ali-Juhakkalan koulu toteuttivat Voimauttava vuorovaikutus -yhteishankkeen syyslukukaudella 2019.

Ali-Juhakkalan koulun henkilökunta halusi vahvistaa ammattitaitoaan ja saada lisää työtapoja, joilla tukea oppilaiden vuorovaikutusta. Työntekijät olivat osallistuneet Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet -koulutukseen ja -työpajaan, mutta kokivat, että toimintatapa ei ollut siirtynyt arkeen heidän toivomallaan tavalla.

Kokeiluhankkeen tavoitteiksi sovittiin siis työntekijöiden osaamisen lisääminen toiminamallin toteuttamisessa ja kokeiluihin rohkaiseminen oppilaiden kanssa. Hankkeen aikana haluttiin löytää koulun arkeen sopivia Voimauttavan vuorovaikutuksen käytäntöjä.

Kolme kuukautta kestäneen hankkeen aikana luotiin aloitusvaiheen hyviä käytäntöjä sekä laadittiin suunnitelma toiminnan juurruttamiseksi ja levittämiseksi.

Kooste Tikoteekin ja Ali-Juhakkalan koulun Voimauttava vuorovaikutus käyttöön -hankkeesta (pdf)

Hankkeesta ei ole videota.

Tietosuojaseloste